Automobilový a strojírenský průmysl

Volkswagen
Škoda Auto
NSW | Energy

Zvyšujte produktivitu, mějte náklady pod kontrolou

Chytrá, elektrická nebo autonomní vozidla jsou skvělá, ale většinou se stejně nejvíce soustředíte na efektivnost nákladů a kvalitu, kterou je třeba prosazovat v rámci celého dodavatelského řetězce. Konkurence je velká, cenová citlivost vysoká na všech úrovních a vy neustále balancujete ziskovost výroby a dodržování kvalitativních a bezpečnostních norem. Hledáte inovativní technologie, které by vám pomohly monitorovat důležité procesy a kvalitu a předcházet neplánovaným prostojům důležitých zařízení a linek. Společnost Neuron soundware konečně přichází s technologií, která to dokáže.

Případové studie a reference

Jak snížit neplánované výpadky ve výrobě a ušetřit na méně časté údržbě?

Předejdeme 9 z 10 výpadkům automatizované linky pro výrobu kovových součástek.

Řešení umělé inteligence Neuron soundware průběžně monitoruje naší automatizovanou linku pro výrobu kovových součástek. Naučilo se rozpoznat charakteristický zvuk, který obvykle předchází problému v chodu linky. Díky integrovanému signalizačnímu zařízení se sirénou mohou teď naši pracovníci včas zakročit a předejít nutnosti linku zastavit až v 9 z 10 případů. Během několika měsíčního projektu se nám podařilo významně snížit neplánované prostoje a začít šetřit náklady na údržbě linky.

Projektový manažer pro inovace

Tier 1 dodavatel z automobilového průmyslu

Díky velmi zajímavé návratnosti investic vám umožníme soustředit se na vaši hlavní podnikatelskou činnost.

Hlavní výhody

  • minimalizuje prostoje stroje
  • zvyšuje životnost aktiv
  • snižuje náklady na údržbu
  • zvyšuje produktivitu
  • zvyšuje bezpečnost
  • snižuje riziko poškození dobré pověsti

Nejste si jistí návratností investice? Kontaktujte nás.

NSW