Maximalizujeme vaši produktivitu pomocí inovativních řešení
Vytváření nového možného
co děláme

Naše kompetence

Zlepšení provozu strojů

Průmyslové aplikace

Náš software a hardware, vyvinutý ve vlastní režii a přizpůsobený potřebám zákazníků, dodává strojním operacím nový rozměr. Prostřednictvím značných odborných znalostí našeho týmu v oblasti vývoje algoritmů a analýzy dat vyvíjíme řešení přizpůsobená potřebám průmyslových výrobců. Naše rozsáhlé zkušenosti s analýzou a kompresí dat tuto schopnost dále posilují. Pokud stroj existuje, můžeme jej monitorovat.

Řešení na míru

Odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje

Vyvíjíme řešení na míru pro průmyslové výrobce, včetně nových technologií, procesů a výrobků. Tyto řešení podporuje významná odbornost našeho týmu v oblasti vývoje algoritmů a analýzy dat. Naše poradenské služby jsou určeny průmyslovým výrobcům a zaměřují se na identifikaci a implementaci inovativních řešení v oblasti výzkumu a vývoje s cílem zlepšit provoz a konkurenceschopnost. Společně identifikujeme, vyvíjíme a implementujeme tato inovativní řešení s cílem zlepšit provoz a zvýšit konkurenceschopnost.

Proaktivní sledování strojů

Prediktivní údržba

Provádíme nepřetržitý monitoring strojů a zařízení a předvídáme možné poruchy dříve, než k nim dojde. Jakékoli odchylky mimo stanovené limity vyvolávají okamžité upozornění vedení prostřednictvím komunikačního softwaru/hardwaru, což usnadňuje rychlé rozhodování. To zabraňuje neplánovaným odstávkám výroby, zvyšuje produktivitu, urychluje včasný zásah, poskytuje diagnostiku v reálném čase a zároveň přispívá k úsporám nákladů na energii a opravy. Prodlužte životnost strojů díky detekci poruch v reálném čase a optimalizujte plány údržby strojů.

Celková kontrola kvality

Zajištění kvality

Analýza a kontrola strojů je prováděna tak, aby bylo zajištěno, že budou plnit své určené funkce a vyrábět požadovaný produkt na vysoké úrovni. Všechny prvky spolupracují při měření výkonnosti strojů a posuzování, zda každý jednotlivý stroj funguje v rámci stanovených parametrů tak, aby poskytoval stanovenou kvalitu výrobku, podobně jako při zkouškách na lince. Pokud stroje překročí stanovené limity, lze prostřednictvím softwaru automaticky provést úpravy. Případně lze upozornit výrobní tým, aby provedl kontrolu a potřebné úpravy sám.

Proaktivní sledování strojů

Výstupní testování

Výstupním testováním zajišťujeme, že hotový výrobek odpovídá specifikacím, ať už se jedná o jednotlivý kus nebo sestavu. Nedestruktivní testování fyzikálních parametrů v reálném čase probíhá přímo na místě, což přináší podstatné výhody pro Vás, vaše výrobce OEM, jejich zákazníky i životní prostředí. Pokud a kdy dojde k překročení limitů, mohou být automaticky provedeny úpravy prostřednictvím softwaru nebo může být upozorněn výrobní tým, aby sám provedl kontrolu a nezbytné úpravy.

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby