Jak se vypořádat s neplánovanými prostoji a snížit náklady na opravy kogeneračních jednotek?

Využijte technologii společnosti Neuron soundware a zamezte více než 50 % vážných poruch!

Kogenerační jednotky jsou moderním a efektivním zdrojem energie

Kogenerační jednotky vyrábějí energii spalováním zemního plynu, nafty, nebo i alternativních paliv. Používají se jako nezávislý a decentralizovaný zdroj energie v místech s vysokou spotřebou tepla a elektřiny (zdravotnická zařízení, školy, sportovní haly, teplárny, obchodní a průmyslová centra atd.). Je to energetický zdroj podporovaný dotací na kogeneraci.

Neplánované prostoje mohou podstatně snížit celkovou ziskovost

Kogenerační jednotky trpí závadami stejně jako jiné stroje a často nemají dostatečné integrované monitorovací funkce, které by včas poukázaly na mechanické problémy. Problém je v tom, že ne všechny díly a servisní funkce jsou k dispozici obratem, což je příčinou nepříjemných prostojů.

Problémem je pokrytí všech zdrojů potenciálních problémů

Kogenerační jednotky obsahují mnoho komponent různého stáří a kvality. Existují také různé servisní modely i servisní smlouvy, které mají vliv na spolehlivost a životnost zařízení.

5 kroků pro prevenci neplánovaných prostojů

1. Instalace

Nejprve namontujeme na každý stroj 12 kontaktních piezoelektrických senzorů a mikrofonů: na prostřední část generátoru, ložiska generátoru, válce motoru, turbodmychadla a umístíme všesměrový mikrofon.

2. Sběr dat

Následně sbíráme data a štítkujeme je podle hlavních provozních událostí. Tím vytvoříme komplexní trénovací nebo kalibrační datový soubor.

3. Trénink algoritmů

Učíme naše unikátní algoritmy, aby nezávisle hodnotily každý zvukový kanál, tj. komponentu stroje. Díky štítkům zvyšujeme citlivost na vybrané provozní události. Takto dosahujeme nejlepších celkových výsledků.

4. Školení uživatelů a zákaznická podpora

Operátoři v jednotlivých lokacích se naučí používat náš systém a současně jim pomůžeme správně pochopit všechna upozornění a na jejich základě předvídat další vývoj a plánovat údržbu.

5. Neustálé zlepšování služby

Zpětná vazba je pro nás důležitá, neustále vyvíjíme nové funkce v portálu a každý kvartál aktualizujeme algoritmy.

Výsledkem je reakční doba 2 až 15 dnů, než dojde ke kritické závadě

Velmi nadějné výsledky

“Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.”

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ
Ing. Jan Regner

Sdílet článek

linked in twitter facebook link

Want to read more?
Go back to the news section

Případové studie


Číst více…

Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.