AI kontinuální monitoring vzduchotechnických jednotek ve farmaceutické výrobě

Moderní biotechnologická společnost, která vývojem inovativních vakcín pomáhá v boji proti závažným infekčním chorobám, například i proti COVID-19, ve svém českém závodě využívá služby servisu vzduchotechniky od společnosti AZ klima a.s. Přes tuto svoji dceřinou společnost, společnost ČEZ a.s. podpořila instalaci technologie prediktivní údržby od Neuron soundware v tomto závodě.

„Technologie Neuron soundware přináší možnost nabídnout v rámci našich služeb inovativní řešení s vyšší přidanou hodnotou pro koncového zákazníka, a to ve formě služby prediktivní údržba. Optimalizace procesu údržby provozovaných nebo servisovaných zařízení vede k výraznému snížení nákladů. Kontinuálním vzdáleným monitorováním stavu zařízení s využitím IoT řešení a umělé inteligence lze efektivně předcházet nenadálým odstávkám, prodloužit životnost zařízení a zvyšovat efektivitu provozu. Díky aktuálním informacím o kondici zařízení mohou servisní týmy s předstihem provést servis zařízení a zajistit náhradní díly včas. Podporujeme naše dceřiné společnosti ve využití technologie společnosti Neuron soundware, nejen jakož to konkurenční výhodu, ale i protože dané řešení dobře zapadá do naší vize chytré budoucnosti a udržitelného rozvoje.“

Aneta Formánková, Specialista produktů a inovací, ČEZ ESCO, a.s.

Cílem monitoringu je posílení stability výrobního prostředí

Při výrobě vakcín jsou uplatňovány přísné regulační požadavky na to, aby vakcíny, případně jiná vyráběná léčiva, byla v maximální míře bezpečná. Na to, aby výrobní společnost byla schopna v odpovídající kvalitě vakcíny vyrobit, potřebuje mít stabilní provoz výrobních technologií. Vzhledem k tomu, že se léčiva vyrábí v klasifikovaných čistých prostorách podle evropských a národních předpisů a ISO norem, tak je třeba mít stabilní i provoz v tomto ohledu, což zajišťuje vzduchotechnika.

Obr. 1: Vědec v laboratoři farmaceutické společnosti

V případě nepředvídané poruchy jako je například zadření ložisek ventilátoru nebo pohonného elektromotoru v průběhu výrobní dávky, může dojít ke zhoršení parametrů prostředí. Všechny rozpracované výrobní šarže se pak musí následně zlikvidovat. Nedodržení parametrů čistého prostředí tak představuje značné finanční riziko. Proto se společnost kromě standardní preventivní údržby, rozhodla implementovat i technologii prediktivní údržby.

Algoritmy strojového učení vyhodnocují stav zařízení a jeho částí

Společnost Neuron soundware osadila technologií prediktivní údržby 4 vzduchotechnické jednotky v souboru elektrický motor pro pohon a oběžné kolo VZT jednotky ustavené na společném loži, uzavřené v odhlučněném kabinetu v rámci strojovny vzduchotechniky.   

Řešení zajišťuje sběr zvukových dat sensory, které jsou připojeny k IoT zařízení (nEdge), kde jsou následně tato data zpracovávána.

Obr.2: Zvuková čidla instalovaná na vzduchotechnické jednotce

Komplexní algoritmus strojového učení v IoT zařízení nEdge shromážděná data analyzuje.  nEdge je připojen k internetu a data jsou zobrazována prostřednictvím cloudového portálu nGuard. Projekt byl standardně zahájen záznamem nominálního zvuku a vibrací sledovaných zařízení a natrénováním matematického modelu, který slouží pro službu komplexní detekce anomálií a vibrací.

Obr. 3: Nainstalované IoT zařízení

Nyní v případě jakéhokoliv anomálního zvuku (v porovnání s nominálním chováním stroje) systém upozorní servisní firmu. V případě běžného chování online reporting v portálu zobrazuje standardní provoz a potvrzuje, že je stroj v pořádku.

Jednou z monitorovaných částí jsou ložiska. Cílem jejich monitoringu je detekovat u starších jednotek vznikající poruchu (nesouosost, nevyváženost, uvolnění od lože…). Při poslechu zvuku je algoritmus schopen detekovat poruchu i na dalších částech zařízení mimo ložiska.

V případě pozorování zhoršujícího se trendu na zařízení lze v předstihu zajistit kapacitu údržby a náhradní díly. Následně s konkrétním výrobním úsekem dle výrobního plánu naplánovat odstávku a problém vyřešit.

„Technologie Neuron soundware přináší naši společnost možnost zvýšit efektivitu našeho servisu a minimalizovat případnou odstávku stroje. Díky aktuálním informacím o kondici provozovaných vzduchotechnických zařízení můžeme s předstihem zajistit náhradní díly a provést výměnu motorů, nebo ventilátorů v co nejkratším čase. Těmito kroky snižujeme našemu klientovi případnou ztrátu zisku z důvodu nefunkčnosti zařízení, které je nutné pro zachování kvality provozu výroby. V případě změny kondice zařízení obdrží náš tým AZ KLIMA upozornění a ví, kam zaměřit svou pozornost.

Martin Sobotka, Technik divize servis – Specialista chlazení, AZ Klima a.s.

Sdílet článek

linked in twitter facebook link

Want to read more?
Go back to the news section

Případové studie


Číst více…

Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.