Je libo brambůrky? Zachránili jsme pro vás 5 kamionů!

Je libo brambůrky? Zachránili jsme pro vás 5 kamionů!

Výpadky výroby jsou pro výrobce neakceptovatelné. Čerpadlo fritovacího oleje opakovaně způsobovalo neplánované odstávky, a tak se výrobce rozhodl pro instalaci vzdáleného monitoringu Neuron soundware.

Zjistit více

Podívejte se na naše nedávné případové studie:

Optimalizace procesu mletí s využitím umělé inteligence a zvuku

Tady si přečtete více o nasazení naší technologie v unikátním prostředí bauxitového mlýna a o velkých úsporách našeho zákazníka.

Unikátní monitorování strojů na recyklaci barev naším systémem

Článek o významném omezení výpadků recyklačních strojů po nasazení našeho monitorovacího řešení, to vše v nebezpečném prostředí vyžadujícím ATEX certfikaci celého systému.

Úspěšná diagnostika poruchy čerpadla pomocí zvuku a AI

Poněkud technické povídání o tom, jak jsme ověřovali naše řešení ve výrobně bramborových lupínků a srovnávali se s tradiční vibrodiagnostikou.

Snížili jsme poruchovost kompresorů pro výrobu ráfků osobních automobilů

Předešli jsme výpadkům kompresorů ve výrobě kol osobních automobilů.
Snímací zařízení Neuron soundware je nasazeno v Maxion Wheels, Sedalii (MISSOURI, USA), a hlídá stav kompresorů. Poruchy válců znemožňují dodávat do výroby stlačený vzduch. Důsledkem jsou pak hodiny ztracené produkce kol.

Trh prediktivní údržby roste o 27,3 % ročně (McKinsey), do roku 2024 se zdvojnásobí.

Firmy a výrobní podniky inovují rychleji než kdy dříve. Motivem je zvýšená citlivost na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, nedostatek pracovní síly, ale i potřeba rozvíjet know-how firmy díky AI.

Potenciál výroby je ve většině výrobních podniků využíván maximálně ze 65 % (EY).

Prediktivní údržba zvyšuje produktivitu v průměru o 25 %, snižuje počet poruch o 70 % a snižuje náklady na údržbu o 25 %. (Deloitte)

Více než 94 % strojů na celém světě zatím není sledováno online. Dle kvalifikovaných předpokladů poroste využívání AI v období let 2021 až 2026 v průměru o 27,3 % ročně.

AI v údržbě pomáhá zrychlovat a zpřesňovat detekci nežádoucích stavů
jak na standardních, tak na hůře diagnostikovatelných zařízeních

Kompresory

Například při výrobě ráfků do aut

Ventilátory

Zadřené lopatky ventilátorů v chladicích zařízeních a další monitorované poruchy

Čerpadla

Například při čerpání stlačeného vzduchu při výrobě převodovek v automotive průmyslu

Elektromotory

Generátory v kogeneračních jednotkách a jejich plynulý provoz

CNC stroje

Výrobní linky v Automotive segmentu apod.

Eskalátory a transportní zařízení:

Například v pražském metru nebo na německých letištích

Řešíme vzdálený dohled nad stroji, nahrazujeme chybějící expertní diagnostiky, zvyšujeme bezpečnost v hůře dostupných provozech

Technologie Neuron soundware nachází uplatnění napříč odvětvími a zákaznickými potřebami. Ať už se jedná o automobilový, potravinářský, energetický, či petrochemický průmysl, s našimi zákazníky sledujeme stav jejich zařízení (Condition monitoring) a vyhodnocujeme kvalitu výrobků a stabilitu výrobních procesů (Process control). Díky tomu jsou podniky schopné zvýšit produktivitu výroby až o 30 %.

maxion wheels logo

Zajímá vás, jak naše řešení funguje v praxi?

Blog

Podívat se na blogové články
Číst více…

Případové studie

Podívat se na případové studie
Číst více…

Média

Podívat se na články z médií
Číst více…

Velmi nadějné výsledky

“Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.”

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ
Ing. Jan Regner

Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.