Image by KamranAydinov

Monitorování CNC obráběcích operací na základě akustických signálů a detekce degradace obráběcího stroje

CNC strojích je nezbytnou součástí moderní výroby, která se uplatňuje v různých odvětvích od automobilového a leteckého průmyslu až po zdravotnické přístroje. Monitorování stroje a zjišťování degradace CNC nástrojů má zásadní význam pro zajištění kvality obráběných dílů a předcházení vzniku kritických poruch, které mohou vést k nákladným odstávkám. Společnost Neuron Soundware (NSW) úspěšně zkoumá využití technologie monitorování na základě zvuku pro detekci degradace obráběcího stroje při CNC obrábění, čímž se zvyšuje efektivita a udržitelnost výroby.

Analýzou zvukových signálů generovaných během obrábění může společnost NSW přesně identifikovat anomálie a vyhodnotit stav obráběcích strojů. Použití metod monitorování na základě zvuku, které vyvinula společnost NSW, se stále více prosazuje a prokazuje svou účinnost při odhalování opotřebení nástrojů, šíření trhlin a dalších forem degradace.

Společnost NSW se rozsáhle zabývala vztahem mezi zvukovým signálem a opotřebením nástroje za různých podmínek obrábění a vyvinula regresní modely a modely umělých neuronových sítí pro předpověď stupně opotřebení nástroje. Dosažené výsledky ukazují, že metoda NSW zachovává přesnost předpovědi bez ohledu na různé podmínky obrábění a dosahuje přesnosti vyšší než 87%.

Společnost NSW vynakládá velké úsilí do monitoringu na základě zvuku pro detekci degradace obráběcích strojů při obrábění na CNC strojích. Pavel Konečný, zakladatel a generální ředitel společnosti Neuron Soundware, řekl: "Analýzou zvukových signálů generovaných během obrábění můžeme identifikovat anomálie a vyhodnotit stav obráběcích strojů, což umožňuje proaktivní údržbu a předchází nákladným odstávkám. Vzhledem k tomu, že se výrobní průmysl nadále vyvíjí, očekává se, že integrace monitorování na základě zvuku do operací CNC obrábění bude hrát klíčovou roli při zvyšování efektivity a udržitelnosti výroby."