Odpovědi na časté otázky

Zabezpečení

Jak jsou shromážděné údaje zabezpečeny?
Používáme zabezpečené cloudové servery provozované fyzicky v EU (od společnosti Google v Amsterdamu, NL). Každé zařízení má svůj vlastní šifrovací token pro bezpečnou komunikaci s back-endovou platformou. V samotném zařízení nejsou uložena žádná data. Jakýkoli přístup k platformě nShield je zabezpečen pomocí pověření a šifrování SSL. Správcům sítě doporučujeme vytvořit pro naše zařízení síť VPN.

Můžete algoritmy umělé inteligence spouštět na IIoT zařízení, aby se žádná data nepřenášela do cloudu? Nechceme, aby data opouštěla naše interní sítě.
Algoritmus AI běží v cloudu nebo na hraně (hrana je výchozí možnost). Kalibrace/trénink algoritmů probíhá vždy v cloudu a vychází z dat stroje a zvukové databáze Neuron. Vzhledem k tomu, že Neuron monitoruje provoz edge a aktualizuje software edge prostřednictvím sítě, je síťové připojení povinnou podmínkou pro poskytování služby.

Instalace a podpora

Jste schopni poskytnout kompletní službu on-premise?
V provozní fázi ano. Algoritmy AI poběží na našem zařízení nEdge. Data lze interpretovat offline a výsledky analýzy lze přenášet přímo do systémů zákazníka prostřednictvím definovaných rozhraní API.

Pokud se mi rozbil senzor či zařízení, jak rychle jste schopni jej vyměnit?
Produkty jsou standardizované a my ihned odešleme náhradní zařízení či senzor, výměnu můžete provést sami.

Kam mám zařízení nEdge umístit?
Na základě dotazníku, který vyplníte nebo jste již vyplnili, vám naši technici poradí, kam by měl být nEdge umístěn. Obecně však platí, že zařízení nEdge by mělo být umístěno v suchém prostředí, kde není vystaveno poškození náhodnými nárazy. Samotné zařízení má stupeň krytí IP40 a zvládá teploty od -10 °C do 50 °C. Senzory zvládnou povrchové teploty od -40 °C do 120 °C.
Poznámka: Ujistěte se, že všechna zařízení nEdge jsou instalována v souladu se závaznými normami a předpisy (např. ATEX) a provozními předpisy ve výrobním závodě/místě instalace.

Zanechá instalace na mém zařízení nějaké škody nebo stopy?
Snímač nemusíme zavrtávat, přišroubovávat ani trvale připevňovat ke stroji. Používáme epoxidové lepidlo (nebo ve zvláštních případech magnety) a pro co nejlepší přilnavost je třeba odstranit lak. Lepidlo lze snadno odstranit teplem.

Musím kupovat materiál k instalaci snímačů?
Nemějte obavy, poskytneme vám naše montážní sady, ve kterých najdete vše potřebné pro připevnění snímače. Jediné nářadí, které budete potřebovat, bude klíč na upevnění matic a něco na odstranění barvy ze stroje.

Jak dlouho trvá instalace?

Záleží na typu stroje, ale samotné připevnění je rychlé a snadné. V první části přilepíte šroub, který bude držet snímač na vašem stroji, pomocí lepicí pomůcky, kterou poskytujeme. Po několika hodinách je lepidlo pevné jako skála a je připraveno k tomu, abyste pomůcku odstranili a připevnili k ní snímač pomocí matice. Tento proces však závisí na teplotě, čím je chladněji, tím déle lepidlo tuhne, a pokud je stroj ještě teplý nebo je teplota vysoká, je proces mnohem rychlejší.

Co mám dělat, pokud se snímač nebo zařízení při instalaci poškodí?
V takovém případě se s námi okamžitě spojte. Je přísně zakázáno zařízení nEdge rozebírat nebo upravovat.

Jak zjistím, zda je zařízení nEdge připraveno k zahájení sběru dat?
Po připojení zařízení nEdge k napájení najdete na jedné straně zařízení nEdge diodu, která indikuje stav zařízení:
zelená – v pořádku
modré světlo – zařízení se spouští
bliká modře – není připojení
červená – zařízení nemůže nahrávat nebo odesílat data

Doporučujete nějaký konkrétní moment pro dotažení snímače?
Ne, k upevnění matice na šroubu stačí klíč velikosti 13 a běžné utažení.

Co mám dělat, když snímač upadne?
Po první instalaci by mělo zůstat dostatek lepidla pro několikanásobné dodatečné připevnění odpadlých senzorů. Stačí odstranit staré lepidlo a postup zopakovat.
Poznámka: Dbejte na to, abyste snímač znovu připevnili přesně na stejné místo, na které byl přilepen dříve.

Jak mohu získat snímače se správnou délkou kabelů?
Při objednávce uvedete informace o potřebném počtu a délkách kabelů.

Je nutné povrch stroje před lepením nějak ošetřit?
Potřebujeme, abyste odstranili barvu a tento povrch opravdu dobře očistili, odstranili prach, oleje a vše, co by mohlo bránit přilnutí lepidla.

Je nutná nějaká údržba snímačů a zařízení?
Údržbu softwaru provádíme na dálku. Občas vás můžeme požádat o provedení jednoduchých úkonů údržby hardwaru.

Máte potřebné certifikáty pro instalaci zařízení nEdge do elektrické sítě?
K instalaci poskytujeme veškeré potřebné materiály, příručky, návody a certifikace. Poskytujeme asistenci při instalaci buď mimo pracoviště, nebo na místě (online je doplňková služba). Můžeme smluvně zajistit instalaci na místě u zákazníka, ale doporučujeme provést instalaci s využitím stávajících zaměstnanců nebo partnerů zákazníka pro snadnou a vyhovující instalaci.

Jak namontuji mikrofon?
Poskytneme vám klip na mikrofon. Můžete jej připevnit na vámi zvolený mikrofonní stojan, který bude vyhovovat vašemu pracovnímu prostředí. Pokud nemáte dostatek místa pro stojan, můžete jej připevnit ke stroji, na stěnu nebo na strop, pokud zde nejsou jiné zdroje hluku (například něco, co by naráželo do zdi).

Je možné připevnit snímače bez lepení?
Můžeme vám poskytnout magnety k jejich připevnění. O vlivu na kvalitu zvuku se ve vašem konkrétním případě poraďte s naším odborníkem.

Fungoval by předzesilovač s napětím 3,3 V na žlutém jádře místo 5 V?
Ano, bude fungovat. Bylo to již testováno na našem prototypu bezdrátového snímače.

Jaký je předpokládaný časový rámec pro realizaci nové instalace?
Instalace hardwaru zabere několik minut. Je třeba mít připravenou HW část, vypnout stroj a připravit síťové připojení s 230V. Poté počkáte na zatuhnutí lepidla, abyste mohli snímače pevně připevnit ke stroji.
Jakmile nEdge připojíte, zobrazí se základní informace o stroji. Poté se začnou sbírat data a do dvou týdnů získáte první anomálie.

Hardware: nEdge

Může jedno zařízení IoT monitorovat více strojů?
Ano. k jednomu zařízení nEdge lze připojit několik snímačů v závislosti na konfiguraci hardwaru. Tyto snímače mohou monitorovat různé stroje nebo více součástí složitého stroje.

Jaká je provozní teplota zařízení nEdge?
Standardní rozsah pro zařízení nEdge je -10 °C až +60 °C. V případě potřeby. Můžeme dodat odolnou verzi a verzi s krytím IP55+ pro průmyslové použití.

Máme pro nEdge certifikaci WEEE?
Ano. Viz návod k obsluze. HW je zasílán a po použití by měl být vrácen zpět do NSW. NSW je v souladu s 185/2001 (místní implementace WEEE).

Jaká je ochrana zařízení nEdge proti vniknutí (IP)?
Kód ochrany zařízení nEdge proti vniknutí je IP40.

Je zařízení nEdge certifikováno?
Certifikát FTZÚ 20 ATEX 0015
Certifikát: EU prohlášení o shodě, CE

Jaké jsou rozměry a hmotnost zařízení nEdge?
130x130x40 mm (ŠxDxV), 1 000 g, ALU kufr
Specifikace zařízení je k dispozici ke stažení zde.

Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.