Rozhovor s Pavlem Konečným pro EasyEngineering.eu

Český startup Neuron soundware vyvíjí technologii pro automatizovanou prediktivní údržbu průmyslových strojů. Pomocí zvukové/vibrační analýzy strojů umožňuje technologie odhalit hrozící poruchy, které by znamenaly nákladné opravy a výpadky výroby. Technologie je založena na kombinaci umělé inteligence postavené na neuronových sítích a strojovém učení a IoT zařízení, které přijímá a zpracovává data ze senzorů. Technologii Neuron soundware využívají ve svých provozech klienti po celém světě od pražského Dopravního podniku až po výrobce polovodičů v Malajsii.

Rozhovor s Pavlem Konečným, zakladatelem Neuron soundware.

Easy Engineering: Jaké jsou hlavní oblasti činnosti společnosti?

Pavel Konečný: V Neuron soundware dodáváme do průmyslu technologické služby jako servis. Tím se lišíme od většiny konkurence. Když monitorujeme průmyslová zařízení, tak se nejedná o jednorázový úkon, ale o vzdálený online monitoring se zpracováním dat skrze AI. Už z podstaty věci se AI neustále učí, a tak je služba kontinuálně vylepšována na základě neustálého poznávání chování snímaného stroje.

Výhodou technologie jako služby je udržitelnost a spolehlivost. Při diagnostice nevycházíme z jedné verze softwaru či jednoho stavu stroje, ale z neustálého aplikování nejnovějších poznatků napříč zařízeními.

Jako příklad můžeme uvést venkovní provoz transformátorů, jejichž zvukové projevy se mění se změnou jejich teploty. Pokud bychom měřili zvuk či vibrace jednorázově, naměřili bychom výsledek, který by změnou teploty indikoval anomálii. Díky umělé inteligenci víme, jak se průběžně mění výstupy měření během různých teplot, a tak nemusíme zákazníkovi vysílat tzv. “false alerty”.

E.E: Jaké jsou novinky pro rok 2021 týkající se vašich produktů?

P.K: Těch změn je celá řada. Vyvinuli jsme nový HW, který reflektuje specifické potřeby predictive maintenance. Nově umožňujeme využití standardních IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) snímačů, díky kterým se výrazně zlepší kvalita snímání projevů rotačních strojů.

Také jsme zákazníkům usnadnili instalaci díky standardizaci postupů s postupy klasické technické diagnostiky. Snížila se tak náročnost instalace, kterou nyní zvládne s video-návodem běžný specialista údržby.

Dále jsme nasadili funkci asistovaného upozornění na problém (assisted alert). Zákazník má nyní možnost konzultovat příčinu problému na stroji a způsob jeho odstranění na dálku s naším specialistou. Navíc jsme implementovali do vyhodnocování stavu strojů knihovnu strojů (machine library), což v praxi znamená obohacení naší služby o standardní vibrodiagnostické metody a jejich automatizaci. 

Našli jsme odlišení na trhu skrze diagnostiku specifických typů poruch pro konkrétní typy strojů, nejnověji eskalátory a čerpadla. Díky této znalosti rozšiřujeme naše služby dále po celém světě.

A na závěr jsme vylepšili zpracování dat (data processing). Naše IoT zařízení zpracovává zvukové a vibrační projevy stroje přímo na zařízení (on edge), tedy přímo v provozu ve fabrice. To přináší bezpečnější přenos dat z pohledu přenosové trasy. Když spadne internet, tak to nevadí, protože digitalizovaná diagnostika probíhá přímo u zákazníka.

E.E: Pro jaké oblasti konkrétně nabízíte řešení?

P.K: Prvním klíčovým využitím technologie Neuron soundware je prediktivní údržba, kdy se zaměřujeme na přesnou diagnostiku konkrétních strojových poruch. Druhým je řízení procesů. S naší technologií dokážeme zkrátit výrobní cyklus skrze přesnou zvukovou diagnostiku produktu na výstupu. Například u drtiče štěrku, tavení kovového šrotu či mlýnů na barevný pigment umíme řídit kvalitu výrobku. Ten má v určité fázi procesu charakteristický zvukový projev, který sledujeme. Místo časově ohraničeného úseku pro výrobu může celý proces trvat jen přesně tak dlouho, než výrobek dosáhne požadovaného skupenství, tvaru, granularity, apod. Zákazníci díky tomu ušetří až 15 % výrobního času, který mohou využít pro další výrobu.

E.E: V jaké fázi se nachází trh, na kterém v současné době působíte?

P.K: Trh, na kterém je uplatnitelná naše technologie, roste o 25 % ročně, a do roku 2024 se tak více než zdvojnásobí. To je obrovská příležitost a díky tomu máme jistotu, že Neuron soundware čeká další nezadržitelný růst na všech trzích.

E.E: Co nám můžete říci o trendech na trhu?

P.K: Často skloňovaným tématem je automatizace a také digitalizace údržby, kde si jako příklad můžeme uvést naši zkušenost u výrobce převodovek pro automobilový průmysl. Porucha na heliovém kompresoru bez včasné identifikace znamenala tři zásadní věci: výměnu celého zařízení, znehodnocení aktuálních kusů převodovek a v neposlední řadě až 16 hodin výpadku výroby. Ztráty jdou do desítek tisíc EUR. S námi výrobce automatizoval údržbu skrze vzdálené nepřetržité sledování stavu zařízení. Nyní přesně ví, kdy je potřeba vyměnit konkrétní komponentu zařízení, aby ho udržel v chodu.

Čím dál akutnější je také problém udržení know-how ve firmě kvůli ubývajícím odborníkům a seniorním zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu. Snaha udržet know-how vede k překlápění znalostí do digitálních řešení, která ubývající lidskou pracovní sílu nahrazují.

Všechny tyto trendy podtrhla pandemie, kdy bylo nutné v co největší míře provádět údržbu na dálku s minimem fyzických zásahů. Kromě toho, že naše technologie umožňuje automatizovaný monitoring strojů a vzdálenou správu údržby, máme také vlastní diagnostické experty, kteří mohou pomoci manažerovi výroby s určením stavu stroje a prioritizací údržby celého strojového parku. Takto fungujeme například v továrnách na výrobu buničiny a papíru, kde s tím máme výbornou zkušenost.

E.E: Jaké jsou nejinovativnější produkty uváděné na trh?

P.K: Byli jsme mezi prvními na světě, kteří začali používat automatizovanou analýzu zvuku a zpracování dat přímo na místě (edge computing) na IoT zařízení. To přináší užitek v rychlosti zpracování dat, dále pak odpadávají bezpečnostní rizika transferu dat na server a usnadňuje se práce s připojením na lokální datovou infrastrukturu.

AI algoritmy pomáhají v IoT zařízení předzpracovávat data v reálném čase. Po jejich předzpracovaní zapojujeme experta, který diagnostiku zařízení urychluje a zvyšuje její efektivitu aplikováním vlastních analytických zkušeností z daného průmyslového prostředí.

E.E: Jaké máte odhady pro rok 2021?

P.K: Očekáváme rekordní objednávky zařízení ze západní Evropy a Asie. U obou trhů pozorujeme větší připravenost na inovace, drahou a scházející odbornou pracovní sílu a větší budgety vyčlenění právě na inovace.

Například u našich sousedů v Německu dlouhodobě pozorujeme přemýšlení na 20 let dopředu. Viz například Německé investování do obnovitelných zdrojů a elektromobility. Vidí do budoucnosti, uvažují v delších časových horizontech. To se dlouhodobě vyplácí. Podobně to bude platit právě i pro oblast digitalizace údržby. Vize Průmyslu 4.0 se tak začne brzy naplňovat.

Stejně tak jsou velmi racionální při investicích do digitalizace v Koreji i v Číně. V investování do moderních technologií vidí budoucnost a dělají mnohem dlouhodobější rozhodnutí, než jsme tomu zvyklí vidět na jiných trzích.

Exkluzivní rozhovor s Pavlem Konečným byl zveřejněn na stránkách https://easyengineering.eu/interview-with-neuron-soundware/.

Sdílet článek

linked in twitter facebook link

Chcete si přečíst více?
Vraťte se do sekce novinek

Případové studie

Číst více…
Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 774 989 993
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.