Využití internetu věcí k urychlení městské mobility po pandemii

Od začátku pandemie se veškeré celosvětové úsilí soustředilo na řešení následků viru. To odsunulo do pozadí mnoho iniciativ v oblasti Smart Cities, například ty, které se týkají poskytování širokopásmového připojení a online informací o systému veřejné dopravy. Díky pandemii si však lidé také více uvědomili, jak důležité je vytvářet lepší a obyvatelnější města pro všechny.

V tomto článku se ponoříme do hloubky jedné z mnoha částí nezbytných pro vybudování Smart City: dopravy. A konkrétněji do role internetu věcí v dopravě.

IoT v chytrém městě: Jaké jsou možnosti využití

Existují stovky způsobů, jak může internet věcí zlepšit život ve městě. Například jednou z prvních věcí, kterou lze prostřednictvím senzorů IoT sledovat, je kapacita odpadkových košů. Chytré koše by upozornily obsluhu, když by byly plné, což by zvýšilo kvalitu služby.

Města také investují do možností sdílené jízdy. Soukromé společnosti nabízející pronájem kol nebo e-koloběžek jsou vlastně prvním krokem k novému dopravnímu ekosystému. Za pevnou denní cenu mohou cestující využívat nejen tradiční dopravní prostředky, jako jsou autobusy, tramvaje nebo metro, ale také nová, inovativní řešení městské mobility.

Internet věcí může také hrát klíčovou roli ve spolehlivosti městské infrastruktury. Například před několika lety se v Praze zřítila lávka pro pěší. Nyní bychom s pomocí IoT mohli sledovat stabilitu téže lávky. Vzdálené senzory by mohly kontrolovat náklon jejích pilířů a zabránit tak katastrofě.

Města mohou také pomocí jednoduchých senzorů sledovat teplotu a vlhkost vzduchu a vyhodnocovat tak například vliv výsadby stromů.

Zjišťování počtu projíždějících cyklistů a chodců umožňuje lépe plánovat pěší stezky a cyklotrasy.

Pouliční kamery vybavené umělou inteligencí mohou detekovat dopravní nehody a automaticky zavolat záchranku, čímž se získá čas, který může zachránit život.

Měření teploty v ulicích umožňuje nasadit ve správný čas kropicí systémy.

A co teprve situace, kterou jsme zažili všichni: čekáte na přechodu, v dohledu nejsou žádná auta, ale na semaforu stále svítí červená. Chytré IoT systémy řízení dopravy regulují semafory tak, aby urychlily průjezd aut.

Řízení činností údržby a nákupu

Jednou z klíčových výzev při zavádění technologií IoT je údržba. Na jedné straně není vždy snadné se k zařízení dostat. Na druhou stranu získání náhradních dílů může nějakou dobu trvat.  To vše komplikuje údržbu.

Vzhledem k tomu, že městská infrastruktura je rok od roku složitější, je důležité přijmout chytrá řešení, která usnadní její údržbu: prvořadá je možnost snadného přístupu k záznamům o údržbě strojů, stejně jako přijímání výstrah a upozornění na poruchy v reálném čase.

Případová studie

Společnost Neuron soundware byla oslovena, aby zvýšila spolehlivost eskalátorů  pražského metra. Pražské metro přepraví denně až milion cestujících a tunely jsou hluboké desítky metrů, což vede k tomu, že eskalátory jsou nezbytnou součástí podzemních prostor. Jsou také poměrně dlouhé a jejich výměna a údržba je velmi nákladná. Malý kamínek v podrážce boty může způsobit značné škody, například zablokovat schody, pokud není dostatečně rychle odstraněn.

Cílem projektu bylo:

  • Snížit spotřebu energie o 10 % a náklady na náhradní díly o 20 %.
  • Prodloužit životnost v průměru o 3 až 5 let. Snížit celkové náklady až o 20 %.

Společnost Neuron soundware vybavila 21 vybraných eskalátorů 189 senzory. Každá klíčová součást eskalátoru je monitorována 12 senzory. Algoritmy umělé inteligence byly vycvičeny k rozpoznání případných anomálií a systém shromažďuje údaje o konkrétních problémech, které slouží jako zdroj informací pro algoritmus. Typická doba používání je přibližně 15 až 20 let, než je zapotřebí provést generální údržbu nebo výměnu.

Jako každé zařízení v dopravě se mohou i eskalátory porouchat a způsobit tak riziko výpadku kritické části přepravní infrastruktury. Chceme jít naproti digitalizaci monitoringu zařízení, a proto jsme si vybrali řešení, které sensory sbírá akustická data a dále je vyhodnocuje pomocí umělé inteligence. Zařízení díky tomu můžeme sledovat vzdáleně a včas vyslat specialistu, pokud ze zařízení Neuron soundware dostaneme do centrály varování o změně stavu součástek na eskalátorech.” říká Ing. Petr Vondráček, Vedoucí jednotky Dopravní zařízení, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Tento článek napsal Pavel Konecny, zakladatel Neuron soundware jako příspěvek do  Plug and Play Smart Cities ebook.

PlugandPlay ebook Rethinking Smart Cities After COVID-19

Sdílet článek

linked in twitter facebook link

Want to read more?
Go back to the news section

Případové studie


Číst více…

Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.