Monitorování zařízení na výrobu tepla a elektřiny
Výzva: Zajištění nepřetržitého provozu stavu závodu na výrobu elektřiny a tepla
PROBLÉM

Neplánované odstávky

Kogenerační jednotky - jakožto kritická infrastruktura - musí být v provozu v okamžiku, kdy to stát vyžaduje. Pokud nejsou, provozovatel elektrárny přichází o státní dotace nebo je sankcionován. Zajištění provozuschopnosti parku pro výrobu elektřiny a tepla vyžaduje stálou přítomnost monitorovacích a servisních posádek a také výměnu dílů dříve, než je obvyklé - oprava zadřeného válce nebo shořelého generátoru může trvat dny, dokonce týdny. To výrazně snižuje ziskovou marži.

ŘEŠENÍ

Vzdálený online monitoring pomocí nGuard

Senzory umístěné na ložiskových tělesech a sacích ventilech pomáhají určit stav ložisek. To pomáhá zákazníkovi při plánování údržby, objednávání materiálu a najímání externích pracovníků. Nepřetržité monitorování a platforma nGuard nabízejí větší flexibilitu než standardní vibrodiagnostická řešení na trhu. Řešení nGuard vybavené senzory IoT monitoruje jak samotný plynový motor, tak generátor. Operátorům elektrárny jsou na základě návrhů našich diagnostiků zasílána upozornění, aby motor vypnuli nebo naplánovali údržbu.

Výhody

Úspora nákladů na údržbu a zvýšení efektivity údržby

  • Prevence poškození stroje - když řešení NSW detekuje podezřelý zvuk, oznámení je odesláno přímo do systému zákazníka
  • Snížení sankcí pro provozovatele zařízení
  • Vzdálené sledování stavu pro servisní účely
  • Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance závodu
naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby