Průmysloví roboti
Monitorování průmyslových robotů začlenění virtuální reality (Německo)
PROBLÉM

Nebezpečí značného poškození součástí

Nesprávný kinematický pohyb robotického ramene na výrobní lince může způsobit značné poškození součástí. Předcházení těmto poruchám činí výrobní linky robustnějšími a méně nákladnými. Společnost Neuron Soundware byla vybrána svým německým partnerem, aby demonstrovala potenciál mobilní komunikace (4G a 5G) pro průmyslovou výrobu využívající zařízení, jako jsou roboty.

ŘEŠENÍ

Získávání a zpracování akustických signatur robotů

Systém NSW je zodpovědný za získávání a zpracování akustických signatur robotů během provozu.

Výhody

Eliminace zbytkového materiálu

Umělá inteligence analyzuje pohyby robotických ramen a detekuje anomální chování, které by mohlo být kritické pro integritu výrobního procesu.

naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby