Společnost Neuron Soundware byla společností StartUs Insights oceněna jako Rising Star v oblasti inovací na železnici

Doprava je vedle zpracovatelského průmyslu a energetiky jedním z našich cílových odvětví. Velikost trhu s chytrými dopravními prostředky se v roce 2024 odhaduje na 33,38 miliardy USD a očekává se, že do roku 2029 dosáhne 46,36 miliardy USD, přičemž během prognózovaného období (2024-2029) se očekává růst o 6,79 %.

Společnost StartUs Insights, společnost zabývající se informacemi o inovacích, analyzovala prostřednictvím své platformy více než 3,79 milionu startupů a scaleupů po celém světě. Pečlivě zmapovali devět nejvlivnějších oblastí inovací pro odvětví železniční dopravy.

Příklady významných inovací zahrnují systém automatického řízení vlaků pro plně autonomní vlaky, internet vlaků pro inteligentní koordinaci, umělou inteligenci pro předvídání počtu cestujících a optimalizaci provozu vlaků a inteligentní senzory, velká data a cloud computing pro zlepšení železničního provozu a bezpečnosti. Společnost Neuron Soundware byla oceněna jako jeden z nejlepších inovativních startupů zvyšujících bezpečnost a efektivitu železniční dopravy. Díky tomu, že umožňuje včasnou detekci mechanických poruch, nabízí Neuron Soundware prediktivní údržbu, detekci problémů v reálném čase a diagnostiku zařízení na dálku.

Neuron Soundware Rising Star in Railway industry

Naše technologie zahrnuje různé kritické aspekty železniční dopravy, včetně prediktivní údržby, detekce anomálií a prevence poruch. Využitím algoritmů umělé inteligence a robustních zvukových senzorů poskytujeme provozovatelům železnic přehled o klíčových komponentách v reálném čase. Naše řešení slibují optimalizaci plánů údržby a snížení provozních nákladů.

V konkrétních aplikacíchjsme prokázali hmatatelné přínosy naší technologie při zvyšování bezpečnosti a efektivity železniční dopravy. Příkladem je detekce anomálií v reálném čase a přesný odhad hodnot zatížení motorů a spojek bodových strojů, což vede k výraznému snížení nákladů na údržbu.

Naše technologie pro detekci závad byla úspěšně použita také v oblasti vlakové pneumatické dveře komponenty. Přesnou identifikací vadných komponent pomáhá naše technologie předcházet poruchám, snižovat náklady na údržbu a optimalizovat správu náhradních dílů.

Naše řešení, ať už se jedná o přesný odhad zatížení nebo detekci anomálií, si získala uznání za svou přesnost a spolehlivost. Využitím umělé inteligence a zvukové diagnostiky pokračujeme v definování bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti železniční dopravy. Náš proaktivní přístup předchází poruchám a škodám a zároveň usnadňuje analýzu dat v reálném čase pro zlepšení strategií údržby. S tím, jak se rozšiřujeme a zkoumáme nové hranice v oblasti železniční technologie, je náš vliv na odvětví připraven exponenciálně růst.