Když se rozšířená realita setká s prediktivní údržbou

Neuron Soundware a inovační laboratoře Deutsche Telekom představily budoucnost prediktivní údržby. Umělá inteligence a řešení internetu věcí spolupracují s robotickým ramenem robotu KUKA , které se dnes používá v každé větší továrně. Když si nasadíte brýle pro virtuální realitu, uvidíte, jak snadná a pohodlná může být diagnostika a prediktivní údržba stroje.

Společnost Neuron Soundware byla přizvána ke spolupráci na novém projektu využívajícím 5G inovační laboratoří Deutsche Telekom v Centru propojeného průmyslu, aby se podílela na novém projektu vaužívajícím 5G. Pro demonstraci kombinace AI + 5G a AR bylo vybráno řešení IoT od společnosti Neuron Soundware. Přináší výsledky v jednom z horkých témat, kterým v současnosti je prediktivní údržba.

Když vstoupíte do technologického areálu společnosti T-Systems v německých Cáchách, můžete si připadat jako v blízké budoucnosti údržby strojů. Můžete skutečně zažít efektivní a udržitelný provoz strojů. Umělá inteligence a řešení internetu věcí spolupracují s robotem KUKA. 

nBox, zařízení IoT od společnosti Neuron Soundware, je k robotu připojeno pomocí 2 piezoelektrických zvukových senzorů, které monitorují pohyb a stav robota. Data ze senzorů jsou předzpracována přímo na místě. To znamená, že mikroprocesor v zařízení nBox využívá umělou inteligenci, která dělá všechny výpočty, aniž by bylo nutné, aby data opustila prostor. 

Algoritmy strojového učení analyzují akustické vzory v reálném čase a včas tak odhalí mechanické opotřebení nebo poruchy robota. To může výrazně minimalizovat neplánované odstávky ve výrobním procesu. 

Umělá inteligence zde analyzuje pohyb robota a detekuje anomální chování, které pak může být ve výrobě velmi kritické. Například nesprávný pohyb robotických ramen ve výrobě jednoho z našich zákazníků v automobilovém průmyslu způsobuje poškození částí, které jsou drahé. Prevence takové poruchy činí výrobu plynulejší a levnější. 

V případě robota KUKA používáme brýle pro virtuální realitu k zobrazení odchylek od normálního stavu stroje na personalizovaném panelu AR. Komunikace mezi okrajovými a monitorovacími systémy probíhá pomocí tzv. infrastruktury 5G Campus Edge poskytované společností T-Systems. Brýle rozšířené reality automaticky rozpoznají stroj a zobrazí jeho relevantní údaje. 

"Z našich zkušeností vyplývá, že v dnešní době je nejčastějším problémem ve výrobě vzájemné sdílení příslušných dat mezi celým personálem závodu. Představte si technika, který prochází výrobní halou a u každého stroje jsou zobrazeny klíčové výrobní informace. Stav každého zařízení je dostupný v reálném čase. Digitální panely, které poskytují veškeré informace přímo pracovníkovi v hale, jsou skutečně transformačními prvky Průmyslu 4.0," říká Pavel Konečný, zakladatel společnosti Neuron Soundware.

K tomu, abyste se přenesli do budoucnosti, však nepotřebujete brýle pro virtuální realitu. Ovládací panely poskytující sledování v reálném čase, data a oznámení o stavu výroby jsou dnes součástí přístrojů našich zákazníků na jakémkoli zařízení. Pokud chcete také udělat skok vpřed, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes!