Rozhovor pro EasyEngineering.eu

Český startup Neuron Soundware vyvíjí technologii pro automatizovanou prediktivní údržbu průmyslových strojů. Pomocí zvukové/vibrační analýzy strojů umožňuje technologie odhalit hrozící poruchy, které by znamenaly nákladné opravy a výpadky výroby. Technologie je založena na kombinaci umělé inteligence postavené na neuronových sítích a strojovém učení a zařízení IoT nBox, které přijímá a zpracovává data ze senzorů. Technologii Neuron Soundware využívají ve svých provozech klienti po celém světě od pražského Dopravního podniku až po výrobce polovodičů v Malajsii.

EasyEngineering: Jaké jsou hlavní oblasti činnosti společnosti?

Pavel Konečný: Ve společnosti Neuron Soundware poskytujeme technologie jako službu pro průmysl. Tím se lišíme od většiny našich konkurentů. Když monitorujeme průmyslová zařízení, nejedná se o jednorázovou zakázku, ale o nepřetržité vzdálené online monitorování a zpracování dat pomocí umělé inteligence. Umělá inteligence se ze své podstaty neustále učí, a tak se služba neustále zlepšuje díky neustálému poznávání chování snímaného zařízení.

Výhodou technologie jako služby je udržitelnost a spolehlivost. Diagnostika není založena na jedné verzi softwaru nebo jednom stavu stroje, ale na průběžném uplatňování nejnovějších poznatků napříč zařízeními.
Příkladem je venkovní provoz transformátorů, jejichž zvuk se mění podle toho, jak se mění jejich teplota v průběhu roku. Pokud bychom zaznamenali zvuk nebo vibrace při jediném měření, výsledek by ukazoval na anomálii. Díky umělé inteligenci víme, jak se výstupy měření průběžně mění při různých teplotách, takže nemusíme zákazníkovi posílat "falešná upozornění".

EE: Jaké jsou novinky v oblasti nových produktů pro rok 2021?

P.K: Došlo k mnoha změnám. Vyvinuli jsme nový HW, který odráží specifické potřeby prediktivní údržby. Nyní umožňujeme používat standardní piezoelektrické snímače IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric), což výrazně zlepší kvalitu snímání chování rotačních strojů. Zákazníkům jsme také usnadnili instalaci tím, že jsme standardizovali postupy s postupy běžné technické diagnostiky. Tím se snížila složitost instalace, kterou nyní zvládne běžný specialista na údržbu s pomocí videonávodů.

Dále jsme zavedli funkci asistovaného upozornění. Zákazník má nyní možnost konzultovat příčinu problému na stroji a způsob jeho odstranění na dálku s naším specialistou. Kromě toho jsme při posuzování stavu stroje implementovali knihovnu strojů, což v praxi znamená, že naše služba je obohacena o standardní vibrodiagnostické metody a jejich automatizaci.

Na trhu jsme se prosadili díky diagnostice specifických typů poruch u konkrétních typů strojů, v poslední době především eskalátorů a čerpadel. Díky těmto znalostem rozšiřujeme naše služby dále po celém světě.

V neposlední řadě jsme zlepšili zpracování dat. Naše zařízení IoT zpracovává informace o zvuku a vibracích stroje přímo na zařízení (on edge), tedy přímo v továrně. Výsledkem je bezpečnější přenos dat z hlediska přenosové cesty. Pokud dojde k výpadku internetu nevadí to, protože digitalizovaná diagnostika probíhá přímo u zákazníka.

EE: Jaký je sortiment výrobků?

P.K: První klíčovou aplikací technologie Neuron Soundware je prediktivní údržba, kde se zaměřujeme na přesnou diagnostiku konkrétních poruch strojů. Druhou aplikací je řízení procesů. S naší technologií můžeme zkrátit výrobní cyklus díky přesné zvukové diagnostice výstupu výrobku. Například u drtičů štěrku, tavičů kovového šrotu nebo mlýnů na barevné pigmenty můžeme kontrolovat kvalitu výrobků. Ten má charakteristický zvuk, který sledujeme v určité fázi procesu. Namísto časově omezeného průběhu výroby může celý proces trvat právě tak dlouho, aby výrobek dosáhl požadované konzistence, tvaru, zrnitosti atd. Zákazníci tak ušetří až 15% výrobního času, který mohou využít pro další výrobu.

EE: V jaké fázi se nachází trh, na kterém v současné době působíte?

P.K: Trh, na kterém je naše technologie použitelná, roste tempem 25% ročně a do roku 2024 se více než zdvojnásobí. To je obrovská příležitost a jsme přesvědčeni, že společnost Neuron Soundware zaznamená další nezadržitelný růst na všech trzích.

mobile application

EE: Co nám můžete říci o trendech na trhu?

P.K: Často zmiňovaným tématem je automatizace a také digitalizace údržby, naše zkušenost u výrobce převodovek pro automobilový průmysl je toho příkladem. Porucha na heliovém kompresoru bez včasné identifikace znamenala tři zásadní věci: výměnu celého zařízení, poškození vlastních kusů převodovky a v neposlední řadě až 16 hodinový výpadek výroby. Díky nám výrobce automatizoval údržbu prostřednictvím nepřetržitého dálkového sledování stavu zařízení. Nyní přesně ví, kdy je třeba vyměnit konkrétní součást zařízení a zachovat tak provoz.

Problém udržení know-how ve firmě je také stále palčivější kvůli ubývajícím odborníkům a odchodu starších zaměstnanců do důchodu. Snaha o udržení know-how vede k převodu znalostí do digitálních řešení, která mají nahradit ubývající lidskou pracovní sílu.

Všechny tyto trendy podtrhla pandemie, kdy bylo nutné provádět údržbu pokud možno na dálku s minimálním fyzickým zásahem. Kromě naší technologie umožňující automatizované sledování strojů a vzdálenou správu máme také vlastní odborníky na diagnostiku, kteří mohou vedoucímu výroby pomoci při stanovení stavu strojů a priorit údržby celého strojového parku. Takto pracujeme například v celulózkách a papírnách, kde máme vynikající zkušenosti.

EE: Jaké jsou nejinovativnější produkty uváděné na trh?

P.K: Jako jedni z prvních na světě jsme začali používat automatizovanou analýzu zvuku a zpracování dat na místě (edge computing) v zařízeních internetu věcí (IoT). To přináší výhody v rychlosti zpracování dat a také eliminuje bezpečnostní rizika přenosu dat na server a usnadňuje připojení k místní datové infrastruktuře.

Algoritmy umělé inteligence pomáhají předzpracovávat data v zařízení IoT v reálném čase. Jakmile jsou data předzpracována, zapojíme experta, který urychlí diagnostiku zařízení a zvýší jeho efektivitu použitím vlastních analytických znalostí z průmyslového prostředí.
Pavel Konečný

E.E: Jaké jsou vaše odhady pro rok 2021?

P.K: Očekáváme rekordní objednávky zařízení ze západní Evropy a Asie. Na obou trzích pozorujeme větší připravenost na inovace, drahou a nedostatkovou kvalifikovanou pracovní sílu a větší rozpočty vyčleněné speciálně na inovace.

Například u našich sousedů v Německu se setkáváme s dlouhodobým uvažováním na 20 let dopředu. Viz například německé investice do obnovitelných zdrojů energie a elektromobility. Vidí do budoucnosti, uvažují v delších časových horizontech. To se v dlouhodobém horizontu vyplácí. Totéž bude platit pro digitalizaci údržby. Vize Průmysl 4.0 se tak brzy začne naplňovat.

Stejně tak Korea i Čína investují do digitalizace velmi racionálně. V investicích do moderních technologií vidí budoucnost a činí mnohem dlouhodobější rozhodnutí, než jsme zvyklí vídat na jiných trzích.

Exkluzivní rozhovor s Pavlem Konečným byl zveřejněn na stránkách EASYENGINEERING