Případové studie v oblasti výzkumu a vývoje

Objevte naše případové studie a úspěšné příběhy

Vítejte v přehledu případových studií společnosti Neuron Soundware, kde si můžete prohlédnout naše případové studie a příběhy. Ponořte se do inspirativních příběhů, které ukazují, jak naše technologie analýzy zvuku řízená umělou inteligencí přináší revoluci v průmyslových odvětvích. V našich případových studiích a příbězích objevte transformace v reálném světě a pozoruhodnou sílu zvukových analýz.


V této aplikaci řeší společnost Neuron Soundware problémy průmyslové výroby s využitím mobilní komunikace (4G a 5G) ke zvýšení výkonu zařízení. Jejich technologie umělé inteligence získává a zpracovává akustická data z pracujících robotů a identifikuje neobvyklé pohyby robotického ramene. Toto řešení zajišťuje robustní a nákladově efektivní výrobu tím, že předchází poškozením a anomáliím, které by mohly ohrozit integritu výrobního procesu, s mnoha doprovodnými výhodami.

Řešení NSW AI a strojového učení, které je nasazeno k prevenci poruch komponentů ve specializovaných bruskách, monitoruje proces, zabraňuje poškození a udržuje správnou viskozitu materiálu v zařízení. Mezi výhody patří nižší náklady na údržbu, méně neplánovaných odstávek, nižší výrobní náklady, vyšší produktivita a menší plýtvání materiálem.

Spolupráce se společností NeuronSW zahrnuje využití internetu věcí pro sledování akustických emisí z ložisek, mechanických těsnění a plášťů reaktorů. Společnost NeuronSW zajišťuje instalaci hardwaru, sběr dat, školení algoritmů ML a nasazení služeb. Cílem projektu je zlepšit sledování míchadel reaktoru, přičemž se využijí odborné znalosti společnosti NeuronSW v oblasti akustiky, vývoje softwaru a hardwaru.

Řešení NSW řeší problémy aditivní výroby a nabízí monitorování 3D tiskáren v reálném čase pomocí akustických signatur, obrázků a fyzikálních dat. Tato inovace odhaluje vady materiálu během tisku, omezuje plýtvání, zvyšuje kvalitu a efektivitu. Mezi výhody patří úspora materiálu, snížení počtu postprodukčních testů, zvýšení produktivity, ziskovosti a reputace dodavatele.