Je libo brambůrky? Zachránili jsme pro vás 5 kamionů!

Výpadky výroby jsou pro výrobce neakceptovatelné. Čerpadlo fritovacího oleje opakovaně způsobovalo neplánované odstávky, a tak se výrobce rozhodl pro instalaci vzdáleného monitoringu Neuron soundware.

Zjistit více

Snížili jsme poruchovost kompresorů pro výrobu ráfků osobních automobilů

Předešli jsme výpadkům kompresorů ve výrobě kol osobních automobilů.
Snímací zařízení Neuron soundware je nasazeno v Maxion Wheels, Sedalii (MISSOURI, USA), a hlídá stav kompresorů. Poruchy válců znemožňují dodávat do výroby stlačený vzduch. Důsledkem jsou pak hodiny ztracené produkce kol.

Trh prediktivní údržby roste o 27,3 % ročně (McKinsey), do roku 2024 se zdvojnásobí.

Firmy a výrobní podniky inovují rychleji než kdy dříve. Motivem je zvýšená citlivost na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, nedostatek pracovní síly, ale i potřeba rozvíjet know-how firmy díky AI.

Potenciál výroby je ve většině výrobních podniků využíván maximálně ze 65 % (EY).

Prediktivní údržba zvyšuje produktivitu v průměru o 25 %, snižuje počet poruch o 70 % a snižuje náklady na údržbu o 25 %. (Deloitte)

Více než 94 % strojů na celém světě zatím není sledováno online. Dle kvalifikovaných předpokladů poroste využívání AI v období let 2021 až 2026 v průměru o 27,3 % ročně.

AI v údržbě pomáhá zrychlovat a zpřesňovat detekci nežádoucích stavů
jak na standardních, tak na hůře diagnostikovatelných zařízeních

Kompresory

Například při výrobě ráfků do aut

Ventilátory

Zadřené lopatky ventilátorů v chladicích zařízeních a další monitorované poruchy

Čerpadla

Například při čerpání stlačeného vzduchu při výrobě převodovek v automotive průmyslu

Elektromotory

Generátory v kogeneračních jednotkách a jejich plynulý provoz

CNC stroje

Výrobní linky v Automotive segmentu apod.

Eskalátory a transportní zařízení:

Například v pražském metru nebo na německých letištích

Řešíme vzdálený dohled nad stroji, nahrazujeme chybějící expertní diagnostiky, zvyšujeme bezpečnost v hůře dostupných provozech

Technologie Neuron soundware nachází uplatnění napříč odvětvími a zákaznickými potřebami. Ať už se jedná o automobilový, potravinářský, energetický, či petrochemický průmysl, s našimi zákazníky sledujeme stav jejich zařízení (Condition monitoring) a vyhodnocujeme kvalitu výrobků a stabilitu výrobních procesů (Process control). Díky tomu jsou podniky schopné zvýšit produktivitu výroby až o 30 %.

maxion wheels logo

Zajímá vás, jak řešení Neuron soundware funguje v praxi?

Blog

Číst blogové články

Číst více…

Případové studie

Číst případové studie

Číst více…

Média

Číst články z médií

Číst více…

Velmi nadějné výsledky

“Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.”

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ
Ing. Jan Regner

Neuron soundware
Neuron soundware
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 774 989 993
Get our case studies and technology news into your mailbox.