Image by KamranAydinov

Síla zvukového designu při tvorbě produktů

Společnost Neuron Soundware (NSW) má obsáhlou knihovnu s více než 1,1 miliardy zvukových nahrávek. Přestože společnost dosud tuto knihovnu využívala především pro monitorování strojů a řízení různých výrobních procesů, lze zvuk využít také jako mocný nástroj při navrhování výrobků.

V oblasti produktového designu je význam zvukového designu často přehlížen, přestože má potenciál výrazně zlepšit uživatelský zážitek. Zvukový design, umění a dovednost vytváření zvukových stop pro různé potřeby, může znamenat významný posun ve vývoji produktu. Pochopením psychologie zvuku a vnímání mohou designéři vytvářet zvuky, které vyvolávají emoce, vyvolávají vzpomínky a ovlivňují naše vnímání kvality výrobku. Není pochyb o tom, že zvuk může přispět k celkovému pozitivnímu dojmu z kvality výrobku.

Jedním z klíčových aspektů zvukového designu je zvukový branding; jedná se o použití speciálního zvuku k propagaci výrobků spojených s konkrétním výrobcem. Emoce vyvolané zvukem jsou silnější než emoce vyvolané vizuálními efekty. Díky tomu je zvuk velmi užitečným nástrojem pro zapamatování značky. Zvukové logo, které je zvukovou verzí vizuálního loga, by mělo být právem považováno za plnohodnotné dílo značky. Některé společnosti, se kterými NSW spolupracuje, do zvukového brandingu investovaly velké prostředky. Zejména automobilový sektor se tímto konceptem zabývá a věnuje velké úsilí designu zvuků výfuků, které odrážejí konkrétní osobu a vytvářejí jedinečný zážitek z jízdy. Bude zajímavé sledovat, jak se výrobci elektrických vozidel vypořádají se zvukovou značkou, která je pro mnoho uživatelů tak důležitá. Například BMW vytvořilo zvukový design, který napodobuje zvuk benzinového motoru. Zvuk se přehrává z externích reproduktorů, když se vůz pohybuje nízkou rychlostí, a dává tak chodcům a cyklistům jasné varování, že se v blízkosti nachází vozidlo. Začleněním zvukového designu do svých elektromobilů vytvořilo BMW bezpečnější a uživatelsky přívětivější produkt.

Dobrý zvuk produktu by měl být v souladu s očekáváním, měl by být v souladu s kvalitou a funkcí produktu a může také podporovat hodnotu značky. Optimální zvuky produktu mohou zvýšit spokojenost zákazníků a přispět ke zvýšení prodeje. Na konkurenčním trhu mohou být dobré zvuky výrobku prostředkem k odlišení výrobku od výrobků konkurence. Zvuky výrobků lze také využít k podpoře značky, jak je vidět na příkladu motocyklu Harley-Davidson, jehož zvuk je v některých zemích chráněn jako ochranná známka. 

Výrobek, který při zapnutí nebo vypnutí vydává uspokojivý zvuk, může vytvořit pozitivní asociaci s touto činností. Zvuk může uživateli také poskytnout důležitou zpětnou vazbu, která mu pomůže při interakci s produktem a poskytne mu zpětnou vazbu pro určité akce, například pro úspěšné dokončení úkolu.

Souhrnně lze říci, že začlenění zvukového designu do tvorby produktu může výrazně zlepšit spotřebitelský zážitek, vytvořit pozitivní asociaci se značkou a odlišit produkt od konkurence. Pochopením psychologie zvuku a vnímání mohou designéři vytvářet zvuky, které vyvolávají emoce, vyvolávají vzpomínky a ovlivňují naše vnímání kvality výrobku, což v konečném důsledku přispívá k celkovému úspěchu výrobku.