Společnost Neuron Soundware využívá zvukové emise pro prediktivní údržbu větrných turbín

Větrná energie se stává stále důležitější součástí celosvětového směřování k udržitelným a obnovitelným zdrojům energie. Vzhledem k tomu, že počet větrných turbín stále roste, je zajištění jejich efektivního nepřetržitého provozu nesmírně důležité. Jedním z klíčových aspektů je zavádění postupů prediktivní údržby, které mohou pomoci identifikovat potenciální problémy dříve, než povedou k nákladným odstávkám. Společnost Neuron Soundware (NSW) vyvinula metodu předvídání a prevence mechanických poruch větrných turbín založenou na využití analýzy zvukových emisí a dalších fyzikálních parametrů větrných turbín.

Analýza emisí zvuku zahrnuje sledování akustických signálů, které vydávají větrné turbíny během svého běžného provozu. Tyto signály mohou poskytnout cenné informace o stavu různých součástí, jako jsou převodovky, ložiska, generátory a lopatky. Analýzou frekvence, amplitudy a dalších charakteristik vydávaných zvuků v kombinaci s dalšími parametry může NSW přesně odhalit včasné známky mechanického opotřebení, chybného seřízení nebo jiných problémů, které mohou vést k poruchám a snížení úrovně výkonu.

Pavel Konečný, zakladatel a generální ředitel společnosti NSW, zdůrazňuje hlavní výhody prediktivní údržby založené na zvuku: 

"Analýza zvukových emisí umožňuje včas odhalit mechanické anomálie, které nemusí být zřejmé pouze při vizuální kontrole. Toto včasné varování umožňuje pracovníkům údržby přijímat proaktivní opatření k řešení potenciálních problémů dříve, než dojde k jejich eskalaci. Na rozdíl od tradičních způsobů provádění údržby, které vyžadují demontáž nebo fyzický přístup ke komponentám, lze monitorování na základě zvuku provádět bez zásahu. To minimalizuje prostoje a snižuje riziko dalšího poškození během kontroly. Díky identifikaci problémů v jejich počátečních fázích pomáhá prediktivní údržba založená na zvuku optimalizovat plány údržby a snižovat pravděpodobnost neočekávaných poruch. To může vést k významným úsporám nákladů, protože se předejde neplánovaným odstávkám a minimalizuje se potřeba rozsáhlých oprav."

S dalším rozvojem odvětví obnovitelných zdrojů energie bude poptávka po spolehlivých a nákladově efektivních řešeních údržby větrných turbín jen růst. Analýza zvukových emisí společnosti NSW je v této souvislosti připravena hrát významnou roli, protože nabízí neinvazivní a proaktivní přístup k identifikaci a řešení mechanických problémů dříve, než ovlivní výkon turbíny. Prediktivní údržba na základě akustických dat se stane nepostradatelným nástrojem pro pokračující úspěch výroby větrné energie.