Výsledky vyhledávání
Případové studie

Monitorování a řízení komplexních systémů HVAC

Řešení NSW řeší problém udržení stabilních dodávek vzduchu při kolísající poptávce ve výrobě a využívá monitorování a úpravy řízené umělou inteligencí.

Analýzou dat v reálném čase zajišťuje optimální dodávku vzduchu, nabízí včasná varování a určuje priority kontrol, čímž účinně předchází poruchám a snižuje provozní náklady.

Přečtěte si více "