Výsledky vyhledávání
Případové studie

Detekce poruchy rotačního šroubového kompresoru

Aby zajistil nepřetržitou výrobu automobilových oken, použil evropský dodavatel automobilů technologii NSW k monitorování kritických zařízení - rotačních šroubových kompresorů se vstřikováním oleje - pomocí zařízení internetu věcí a neinvazivních senzorů. Umělá inteligence a strojové učení vyhodnocovaly akustická data v reálném čase a poskytovaly včasná upozornění na potenciální poruchy, což umožnilo upřednostnit kontroly a snížit náklady. Rozšířenou případovou studii si přečtěte zde.

Přečtěte si více "
Případové studie

Motory, řemenice, převodovky, dopravníky, ocelová lana, lámadla

Efektivní provoz přístavu závisí na stavu mechanických součástí zařízení pro manipulaci s materiálem. Toto řešení využívalo certifikovaná zařízení NSW IoT ke sběru akustických a vibračních dat, která spolu s analýzou AI a strojového učení poskytovala užitečné poznatky, umožňovala vzdálené sledování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, omezovala neplánované prostoje, snižovala náklady na údržbu a zvyšovala životnost, bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Přečtěte si více "
Případové studie

Ozubená kola, motory, řetězy, řemenice, napínací tyče, ložiska, hřebenové desky

Tento případ popisuje řešení pro přetížené mechanické jednotky eskalátorů, které poskytovalo zprávy o provozuschopnosti v reálném čase a vzdálený přístup. Řešení zahrnuje vytváření zpráv o využití, umožňuje efektivní plánování údržby a poskytuje základní provozní informace. Využijte úspory nákladů díky vzdálenému monitorování, srovnávání efektivity provozu a údržby a přístupu k důležitým údajům o strojích.

Přečtěte si více "
Případové studie

Kompresory, čerpadla, převodovky, motory

Přední výrobce ráfků kol hledal ve snaze o kontinuitu výroby řešení pro monitorování životně důležitých vzduchových kompresorů pomocí zařízení IIoT a detekce anomálií řízené umělou inteligencí.

Analýzou spolehlivých dat poskytuje tento komplexní systém přehled v reálném čase, což umožňuje včasný zásah, stanovení priorit pro aktiva a snížení nákladů při optimalizaci efektivity pracovní síly.

Přečtěte si více "