Energetika & Utility

NSW | Energy

Maximalizujte využití strojního zařízení

Investujete velké částky do vybavení a průmyslových aktiv a vaším základním cílem je maximalizovat výnosy z majetku. Vaše náklady při prostojích mohou být obrovské, prediktivní údržba je tedy zásadní téma. Vaše odvětví se v tomto ohledu mnoho let soustředilo na analýzu vibrací a další tradiční techniky prevence závad. Společnost Neuron soundware přichází s pokročilým řešením diagnostiky pomocí zvuku využívajícím umělou inteligenci a technologie internetu věcí, které nabízí vašemu oboru mnoho přínosů.

Případové studie a reference

Jak se vypořádat s neplánovanými prostoji a snížit náklady na opravy kogeneračních jednotek?

Předejděte více než 50 % vážných mechanických poruch.

Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.

Ing. Jan Regner

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ

Nejste si jistí návratností investice? Kontaktujte nás.

NSW