Pro řešení prediktivní údržby eskalátorů si Dopravní podnik města Prahy vybral Neuron soundware

– Dec 17, 2020 –

NSW | Team

Dopravní podnik města Prahy zahájil spolupráci na prediktivní údržbě eskalátorů s Neuron soundware, přední českou technologickou firmou v oblasti Průmyslu 4.0.  Cílem spolupráce je kontinuální automatizovaný monitoringu 21 eskalátorů. Toto řešení pomůže Dopravnímu podniku hlavního města Prahy se v rámci inspekce a kontrol zaměřit na konkrétní zařízení (nebo jeho části) a sledovat lépe jejich míru opotřebení a včas vyměnit či opravit vadnou část, která by mohla vést k zastavení eskalátorů a jejich výpadku.

Podívejte se do tajných prostor pod eskalátory, které zůstávají běžným cestujícím skryté 

Jako každé zařízení v dopravě se mohou i eskalátory porouchat a způsobit tak riziko výpadku kritické části přepravní infrastruktury. Chceme jít naproti digitalizaci monitoringu zařízení, a proto jsme si vybrali řešení, které sensory sbírá akustická data a dále je vyhodnocuje pomocí umělé inteligence. Zařízení díky tomu můžeme sledovat vzdáleně a včas vyslat specialistu, pokud ze zařízení Neuron soundware dostaneme do centrály varování o změně stavu součástek na eskalátorech.říká Ing. Petr Vondráček, Vedoucí jednotky Dopravní zařízení, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

V případě eskalátorů znesnadňuje opravy složitý přístup k zařízení, nutnost oprav mimo běžný provoz a delší čekací lhůty na náhradní díly. Neuron soundware celkem vybavuje 21 eskalátorů 189 sensory a zařazuje tak pražský Dopravní podnik k dalším zákazníkům využívajících automatický monitoring strojů v automobilovém, těžařském či energetickém průmyslu.

Zařízení, jako jsou součásti eskalátorů, jsou na člověku obtížně dostupných místech, kde často není ani telefonní signál nebo internet. Pro tyto případy jsme vyvinuly verzi našeho zařízení, která nám dovoluje signál zpracovat kompletně v koncové jednotce, tedy přímo v místě snímání zvuku. Využíváme tak spolehlivé a dlouhodobě levnější řešení zpracování dat přímo v mikropočítači, aniž bychom museli terabajty dat z každého zařízení přesouvat do cloudu. komentuje projekt Ing. Pavel Konečný, CEO,  Neuron soundware.

 

NSW