Více o nás

Otisk

NeuronSW SE
Technologický park Forge
Branická 26/43,
147 00 Praha 4,
Česká republika.

Kontaktní informace:

Obchodní rejstřík: H 2231

Registrační soud: Městský soud v Praze

Zastoupená generálním ředitelem: Pavel Konečný, generální ředitel

ID společnosti: 07967373

Identifikační číslo pro DPH společnosti: CZ07967373

Odpovědnost za obsah:

 • Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek podle obecných právních předpisů.
 • Jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.
 • Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny.
 • Odpovědnost v tomto ohledu je možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona.
 • Jakmile se o takovém porušení zákona dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.
 • Odpovědnost za odkazy Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.
 • Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
 • Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.
 • Odkazované stránky byly v době, kdy byly odkazovány, zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů.
 • Protiprávní obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.
 • Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání nepřiměřené.
 • Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.
 • Autorská práva Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webu podléhají českému autorskému právu.
 • K rozmnožování, zpracování, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.
 • Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.
 • Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen.
 • Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali.
 • Jakmile se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.