Vyřešte výpadky vaší produkce jednou provždy. Digitálně a s AI

Neuron soundware pomáhá řešit problém neplánovaných výpadků chodu strojů skrze pokročilé řešení prediktivní údržby a sledování stavu strojů. Řešení s úspěchem využívají také podniky k optimalizaci výrobních procesů a nahrazuje chybějící kvalifikované diagnostiky a specialisty údržby..

Spočítáme Vám návratnost

Monitorování strojů vyřešíme rychleji a přesněji díky aplikaci pokročilých metod umělé inteligence s tradiční znalostí mechanických vlastností strojů

Díky citlivým senzorům jsme schopni detekovat změny v chování strojů na úrovni ultrazvuku. IoT zařízení vybavené umělou inteligencí data okamžitě vyhodnocuje a zobrazuje ve zpracované podobě s informací o stavu stroje. Strojové učení neustále vylepšuje kontrolní algoritmy. Tím se celá služba stává stále přesnější a rychlejší.

customer.portrait

Nasazení systému k analýze anomálií kompresorů bylo velkým přínosem, od instalace až po sledování na dashboardech a příjem varování, když se objeví anomálie.

“Je to velká pomoc při sledování problémů hned, jak nastanou, a také jako prediktivní opatření pro provedení údržby před závadou namísto nákladné odstávky. Tým Neuron soundware udělal skvělou práci při školení našeho týmu na všechny činnosti spojené s používáním systému; určování anomálií a používání grafů a zvukových záznamů k analýze.”

Specialista údržby průmyslových řídicích systémů, Maxion Wheels
John Harper

maxion wheels logo

Velmi nadějné výsledky

“Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.”

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ
Ing. Jan Regner

Bez předvídání nepříjemných událostí v provozu nelze efektivně plánovat výrobu.

“Včasná diagnostika nežádoucích jevů v provozu je dnes už jedním z nepostradatelných předpokladů pro efektivní plánování výroby a řízení moderních energetických společností. Očekáváme, že nasazení této technologie přispěje ke spolehlivému fungování našich výrobních kapacit.“

Místopředseda představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce
Tomáš Pleskač

Oslovili jsme společnost Neuron soundware, aby nám pomohla udržet kvalitu výroby při zachování nepřetržitého provozu.

“Každý výpadek nás může stát až stovky tisíc korun denně. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce v našem regionu jsme se obrátili na společnost Neuron soundware, která řídí stroje z důvodu prevence poruch a zajištění správného provozu.“

Generální ředitel, Bramburky.cz
Jan Zykmund

3 hlavní přínosy řešení pro
zajištění nepřetržité produkce bez výpadků

24/7 online přehled o stavu strojů

Zajistěte si nepřetržitý dohled nad vaší produkcí bez výpadků a hrozby ztráty reputace z nedoručení výrobků.

Včasná varování o anomáliích a blížících se poruchách

Přesná identifikace závad vám pomůže rychle sjednat nápravu a zamezit odstávkám.

Optimalizovaný režim údržby a neustálý přehled nad stavem strojů

Díky znalosti stavu strojů můžete lépe prioritizovat a plánovat výměnu dílů a servisní zásahy.

5 kroků k monitoringu strojů za pomocí umělé inteligence

1. Rychlé zprovoznění služby díky snadné instalaci

1. Rychlé zprovoznění služby díky snadné instalaci

Jednoduše instalovatelné senzory s připraveným návodem k instalaci nenaruší chod vašich strojů. Monitoring je připravený během jedné směny po instalaci, jakmile dojde ke kalibraci detekovacích algoritmů.

2. Vzdálený 24/7 online monitoring

2. Vzdálený 24/7 online monitoring

Umělá inteligence vyhodnocuje zvukové a vibrační projevy vašich strojů nepřetržitě. SW aplikace zobrazuje úplné informace o stavech zařízení v připraveném portálu, nebo skrze API přímo ve vašem systému.

Díky nepřetržitému monitoringu odhalíte blížící se poruchy včas a zajistíte nepřetržitou kontrolu procesů a kvality výrobků.

3. Chytrá upozornění

3. Chytrá upozornění

Jakmile umělá inteligence zachytí anomálií, budete upozorněni skrze textovou zprávu či e-mail. Díky aplikované znalosti strojů na učící se algoritmy umělé inteligence budete přesně vědět, o jaký typ závady se jedná. To činí z Neuron soundware mnohem přesnější technologii, než jsou tradiční metody.

4. Optimalizace údržby

4. Optimalizace údržby

Přesné senzory vám pomohou přesně lokalizovat anomálii ve stroji. Díky tomu víte, kde a kdy máte zasáhnout a provést servisní úkony. To vám pomáhá plánovat zdroje v údržbě a využívat je jen tehdy, když jsou opravdu potřeba.

5. Digitalizací údržby k Průmyslu 4.0

5. Digitalizací údržby k Průmyslu 4.0

Díky automatizovanému řešení odstraníte problém nedostatku lidských odborných pracovních sil a prostřednictvím stále chytřejších algoritmů umělé inteligence zajistíte jistější dohled nad plynulou výrobou.

Proč Neuron soundware?

Tradiční diagnostické metody vás nikdy neochrání tak dobře jako jejich synergie s moderními technologiemi. Nechte se přesvědčit.

Top 10 AI ve světovém měřítku

Díky detekci vibrací a zvuků s pomocí AI tvoříme unikátní řešení na světovém trhu. Jsme vítězi v soutěžích mezi inovativními řešeními v průmyslu (IoT week, RIS Boostup 2021)

Odborná znalost strojů

Umělou inteligenci aplikujeme na tradiční znalosti mechanického chování strojů. Díky tomu jsme rychlejší a přesnější než konkurenční metody

Zkušený projektový i technický tým

Expertní tým Neuron soundware byl oceněn Gartnerem jako Cool Vendor 2018. V soutěži DCASE se náš tým odborníků na umělou inteligenci umístil v letech 2020 a 2021 mezi 10 nejlepšími na světě

Spolupracujeme se zákazníky po celém světě

maxion wheels logo
Neuron soundware
Neuron soundware
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 774 989 993
Get our case studies and technology news into your mailbox.