Vyřešte výpadky vaší produkce jednou provždy. Digitálně a s AI

Neuron soundware pomáhá řešit problém neplánovaných výpadků chodu strojů skrze pokročilé řešení prediktivní údržby a sledování stavu strojů. Řešení s úspěchem využívají také podniky k optimalizaci výrobních procesů a nahrazuje chybějící kvalifikované diagnostiky a specialisty údržby..

Zjistěte více

Monitorování strojů vyřešíme rychleji a přesněji díky aplikaci pokročilých metod umělé inteligence s tradiční znalostí mechanických vlastností strojů

Díky citlivým senzorům jsme schopni detekovat změny v chování strojů na úrovni ultrazvuku. IoT zařízení vybavené umělou inteligencí data okamžitě vyhodnocuje a zobrazuje ve zpracované podobě s informací o stavu stroje. Strojové učení neustále vylepšuje kontrolní algoritmy. Tím se celá služba stává stále přesnější a rychlejší.

Nasazení systému k analýze anomálií kompresorů bylo velkým přínosem, od instalace až po sledování na dashboardech a příjem varování, když se objeví anomálie.

“Je to velká pomoc při sledování problémů hned, jak nastanou, a také jako prediktivní opatření pro provedení údržby před závadou namísto nákladné odstávky. Tým Neuron soundware udělal skvělou práci při školení našeho týmu na všechny činnosti spojené s používáním systému; určování anomálií a používání grafů a zvukových záznamů k analýze.”

Specialista údržby průmyslových řídicích systémů, Maxion Wheels
John Harper

Velmi nadějné výsledky

“Nejprve jsme si funkčnost řešení ověřili na kogeneračních jednotkách. Výsledky byly velmi nadějné, takže nyní uvažujeme o dlouhodobé spolupráci, která by přinesla užitek celé skupině MVV Group.”

Manažer oddělení informačních systémů a technologií, MVV Energie CZ
Ing. Jan Regner

Bez předvídání nepříjemných událostí v provozu nelze efektivně plánovat výrobu.

“Včasná diagnostika nežádoucích jevů v provozu je dnes už jedním z nepostradatelných předpokladů pro efektivní plánování výroby a řízení moderních energetických společností. Očekáváme, že nasazení této technologie přispěje ke spolehlivému fungování našich výrobních kapacit.“

Místopředseda představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce
Tomáš Pleskač

Oslovili jsme společnost Neuron soundware, aby nám pomohla udržet kvalitu výroby při zachování nepřetržitého provozu.

“Každý výpadek nás může stát až stovky tisíc korun denně. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce v našem regionu jsme se obrátili na společnost Neuron soundware, která řídí stroje z důvodu prevence poruch a zajištění správného provozu.“

Generální ředitel, Bramburky.cz
Jan Zykmund

3 hlavní přínosy řešení pro
zajištění nepřetržité produkce bez výpadků

24/7 online přehled o stavu strojů

Zajistěte si nepřetržitý dohled nad vaší produkcí bez výpadků a hrozby ztráty reputace z nedoručení výrobků.

Včasná varování o anomáliích a blížících se poruchách

Přesná identifikace závad vám pomůže rychle sjednat nápravu a zamezit odstávkám.

Optimalizovaný režim údržby a neustálý přehled nad stavem strojů

Díky znalosti stavu strojů můžete lépe prioritizovat a plánovat výměnu dílů a servisní zásahy.

5 kroků k monitoringu strojů za pomocí umělé inteligence

1. Rychlé zprovoznění služby díky snadné instalaci

1. Rychlé zprovoznění služby díky snadné instalaci

Jednoduše instalovatelné senzory s připraveným návodem k instalaci nenaruší chod vašich strojů. Monitoring je připravený během jedné směny po instalaci, jakmile dojde ke kalibraci detekovacích algoritmů.

2. Vzdálený 24/7 online monitoring

2. Vzdálený 24/7 online monitoring

Umělá inteligence vyhodnocuje zvukové a vibrační projevy vašich strojů nepřetržitě. SW aplikace zobrazuje úplné informace o stavech zařízení v připraveném portálu, nebo skrze API přímo ve vašem systému.

Díky nepřetržitému monitoringu odhalíte blížící se poruchy včas a zajistíte nepřetržitou kontrolu procesů a kvality výrobků.

3. Chytrá upozornění

3. Chytrá upozornění

Jakmile umělá inteligence zachytí anomálií, budete upozorněni skrze textovou zprávu či e-mail. Díky aplikované znalosti strojů na učící se algoritmy umělé inteligence budete přesně vědět, o jaký typ závady se jedná. To činí z Neuron soundware mnohem přesnější technologii, než jsou tradiční metody.

4. Optimalizace údržby

4. Optimalizace údržby

Přesné senzory vám pomohou přesně lokalizovat anomálii ve stroji. Díky tomu víte, kde a kdy máte zasáhnout a provést servisní úkony. To vám pomáhá plánovat zdroje v údržbě a využívat je jen tehdy, když jsou opravdu potřeba.

5. Digitalizací údržby k Průmyslu 4.0

5. Digitalizací údržby k Průmyslu 4.0

Díky automatizovanému řešení odstraníte problém nedostatku lidských odborných pracovních sil a prostřednictvím stále chytřejších algoritmů umělé inteligence zajistíte jistější dohled nad plynulou výrobou.

Proč Neuron soundware?

Tradiční diagnostické metody vás nikdy neochrání tak dobře jako jejich synergie s moderními technologiemi. Nechte se přesvědčit.

Top 10 AI ve světovém měřítku

Díky detekci vibrací a zvuků s pomocí AI tvoříme unikátní řešení na světovém trhu. Jsme vítězi v soutěžích mezi inovativními řešeními v průmyslu (IoT week, RIS Boostup 2021)

Odborná znalost strojů

Umělou inteligenci aplikujeme na tradiční znalosti mechanického chování strojů. Díky tomu jsme rychlejší a přesnější než konkurenční metody

Zkušený projektový i technický tým

Expertní tým Neuron soundware byl oceněn Gartnerem jako Cool Vendor 2018. V soutěži DCASE se náš tým odborníků na umělou inteligenci umístil v letech 2020 a 2021 mezi 10 nejlepšími na světě

Spolupracujeme se zákazníky po celém světě

Neuron soundware
Neuron soundware
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 774 989 993
Get our case studies and technology news into your mailbox.