Zvyšte provozuschopnost výroby a chraňte svou pověst při dodávkách
Zařízení IoT | Multiparametrické senzory | Edge computing
KONTAKTUJTE NÁS

Vyvinuli jsme vlastní patentovaný zařízení IoT Edge

Náš současný hardware je výsledkem šestiletého vývoje. Realizovali jsme desítky instalací v různých prostředích a nainstalovali stovky senzorů. Z povahy naší činnosti pro nás byla vždy zásadní kvalita zpracování zvuku - digitalizace zvuku není snadná, zpracováváme velké množství dat pomocí speciálního vybavení, abychom dosáhli vynikajících výsledků.

Certifikace ATEX a CE

Zajistěte bezpečný provoz zařízení i v nebezpečném prostředí.

Široká škála senzorů

Zařízení monitorujeme tam, kde tradiční metody nestačí. Pomocí zvuku, vibrací, teploty, proudu a dalších fyzikálních parametrů.

Rychlá neinvazivní instalace

Vzdálená podpora, online help desk s videonávody pro nezávislou instalaci.

Edge computing na hardwaru IoT

Okrajová zařízení jsou schopna poskytovat plnou funkcionalitu ML algoritmů/AI ve výrobě.

Zabezpečená komunikace pomocí šifrování dat

Všechny zpracovávané informace jsou chráněny standardním šifrováním.

Možnost připojení k jakémukoli zařízení nebo součásti

Senzory lze na zařízení připevnit pomocí lepidla, magnetů nebo šroubů. Sledujeme rotující i nerotující stroje.

Průmyslové zařízení
nEdge 4|21/22 AD*

V roce 2022 jsme uvedli na trh zvukové zařízení IoT nEdge.

Toto zařízení spojuje všechny vrstvy architektury IoT (snímání, zpracování dat a síťovou vrstvu) do jednoho fyzicky připojeného objektu.

Síťová vrstva funguje jako integrační prvek. V rámci zpracování dat běží složité algoritmy strojového učení. A snímací vrstva se prostřednictvím ADC připojuje ke zvukovým nebo jiným senzorům.

Zařízení zaznamenává a zpracovává zvuk a další vstupní data. Data a výsledky jsou také nahrávány pomocí sítě LAN do platformy NeuronSW nGuard. Integraci na místě lze provést prostřednictvím SFTP nebo přes MQTT.

Přečtěte si celou specifikaci zařízení IoT >>

Citlivé a odolné senzory

Máme senzory pro různé situace - vybíráme je speciálně pro daný projekt a situaci. Zde se můžete podívat, s jakými typy pracujeme nejčastěji.

Zpracování zvukových signálů

Podrobnější informace o senzorech

Abychom eliminovali náhodné vlivy na jednu proměnnou, přidáme možnost instalace dalších typů senzorů pro měření proměnných, jako je teplota, elektrický proud atd.

Piezokeramické snímače zvuku se strukturou

Velmi odolný piezokeramický snímač zvuku se strukturou pracující v různých prostředích s teplotou -30 °C až 110 °C.

Průmyslový standard vibrodiagnostické senzory

Standardní vibrodiagnostický senzor pro sběr dat o vibracích.

Směrový snímač zvuku šířeného vzduchem

Směrový zvukový senzor (mikrofon) se hodí pro sběr zvukových až ultrazvukových akustických dat v případech, kdy není možné připojit senzory přímo ke sledovanému objektu - například u dílů, které se otáčejí a nelze k nim nic přišroubovat.

Multiparametrická diagnostika

Všechny ostatní druhy doplňkových signálů

Současné senzory

Bezkontaktní snímání stejnosměrného proudu. Vysoká izolace mezi vstupem a výstupem. Unipolární nebo bipolární měření. Vstupní rozsah až 2000 A.

Snímače teploty

Snímače teploty jsou vyrobeny z termistorů NTC zalitých v kovovém plášti s tepelným mazivem. Velký elektrický odpor odpovídá požadavkům na dvojitou izolaci. Tepelný kontakt mezi termistorem a okolím teplotního čidla.

Snímače rychlosti

Odolné a nákladově efektivní řešení ve většině drsných prostředí. Všesměrový senzor pro zaměření cíle. Digitální výstup Malé rozměry.

Tlakové senzory

Pro měření tlaku v rozsahu 0-10 barů s výstupním signálem 4-20 mA. Snímač je určen k měření tlaku ve vodě a směsi vody a glykolu.

Průtokoměry

Malý turbínový měřič je ideální pro přesné měření málo viskózních a neagresivních kapalin. Nejvhodnější pro průtoky od 0,5 do 35 l/min.

Snímače náklonu

Použití: Monitorování polohy a nivelace v 1 ose. Rozsah měření 360°. Absolutní přesnost 0,10°. Napájecí napětí 10 - 30 VDC.

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby