Kolejová vozidla
Detekce poruchy dveří vlaku (Velká Británie)
PROBLÉM

Neočekávané závady na pneumatických součástech dveří vlaku

Společnost Neuron Soundware vyvinula řešení pro automatickou identifikaci poruch dveří. To zahrnovalo 12 senzorů a zařízení IoT nEdge v rámci řešení nGuard. Tým údržby zákazníka shromáždil řadu porouchaných dílů, které vyměnil za dobré, aby ověřil, zda Neuron dokáže poruchu identifikovat. Po počátečních 150 kolech otevření/zavření pro shromáždění nominálního zvuku byl nasazen model AI. Dohromady bylo provedeno 16 simulací, 12 s pozitivní detekcí, 4 nebylo možné detekovat pomocí analýzy zvuku. Během testů bylo vyměněno 10 součástí, z nich 8 bylo detekováno jako poškozených, přičemž pouze 2 poškození nezpůsobila změnu zvuku.

ŘEŠENÍ

Automatická identifikace selhání pomocí AI

Bylo použito 12 senzorů, zařízení IoT nEdge v rámci řešení nGuard. Tým údržby zákazníka shromáždil řadu rozbitých dílů, které vyměnil za dobré, aby ověřil, zda Neuron dokáže identifikovat poruchu. Po počátečních 150 kolech otevření/zavření ke shromáždění jmenovitého zvuku byl nasazen model umělé inteligence. Dohromady bylo provedeno 16 simulací, 12 s pozitivní detekcí, 4 nebylo možné detekovat pomocí analýzy zvuku. Během testů bylo vyměněno 10 součástí, z nich 8 bylo detekováno jako poškozené, 2 poškození nezpůsobila změnu zvuku.

Výhody

Prevence selhání a sankcí

  • Prevence selhání a sankcí
  • Úspora náhradních dílů
  • Úspora nákladů na údržbu a optimalizace plánu údržby
naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby