Tažné a vstřikovací stroje
Monitorování a řízení stroje na tažení drátu (Česko)
PROBLÉM

Poškození matrice má za následek značné časové a materiálové ztráty.

Materiál potažený mědí je tažen rychlostí 24 m/s přes tažnou matrici, která je velmi náchylná k poškození. Jakékoli poškození matrice má za následek vyřazení celé výrobní dávky, což způsobuje značné časové a materiálové ztráty.

ŘEŠENÍ

Sledujeme mechanismus tažení a integritu matrice.

Řešení navržené společností NSW sleduje mechanismus tažení a integritu matrice. Společnost NSW porovnává získaná data se specifikací výroby a v případě jakýchkoli odchylek od předem nastavené specifikace zastaví linku a problémová místa opraví.

Výhody

Výrazné úspory materiálu

  • Výrazné snížení neplánovaných prostojů
  • Vzdálené sledování stavu zařízení poskytuje informace pro údržbu
  • Odstranění zásahů na zařízeních, která mohou ohrozit zranění.
  • Zvýšení produktivity a ziskovosti
  • Zvýšení důvěryhodnosti jako spolehlivého dodavatele
naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby