Motory, řemenice, převodovky, dopravníky, ocelová lana, lámadla
Detekce poruch a sledování výkonnosti při manipulaci s materiálem (Litva)
PROBLÉM

Neefektivní zařízení pro manipulaci s materiálem v přístavech

Vzhledem k neefektivitě zařízení pro manipulaci s materiálem v přístavech se hledalo řešení, které by dokázalo monitorovat základní mechanické součásti zařízení, jako jsou motory, převodovky, překládací stroje, stohovače, lodní vykládací a nakládací stroje, dopravníkové systémy pro manipulaci se sypkým materiálem atd.

ŘEŠENÍ

Praktické poznatky o jeřábovém parku

Zařízení NSW IoT s certifikací ATEX byla nasazena k nepřetržitému sběru akustických a vibračních dat, která jsou analyzována pomocí algoritmů umělé inteligence a strojového učení, aby poskytovala užitečné informace o vozovém parku zařízení pro manipulaci s materiálem. Díky poskytnutým poznatkům je možné řídit stav zařízení.

Výhody

Nepřetržité vzdálené sledování majetku

  • Průběžné monitorování zařízení
  • Eliminace neplánovaných prostojů 
  • Snížení nákladů na preventivní údržbu
  • Průběžná správa aktiv založená na datech
  • Prodloužená životnost zařízení 
  • Zvýšená bezpečnost a spolehlivost
naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby