Monitorování větrné farmy Otoyo v Japonsku
Výzva: spolehlivost a bezpečnost větrné farmy
PROBLÉM

Nákladná pravidelná
údržba

Provozovatel větrné farmy provádí pravidelné kontroly zařízení jak vizuální kontrolou, tak "poslechem" komponent. To provádí kvalifikované pozemní posádky. Zákazník hledá řešení, které by pomohlo prodloužit intervaly kontrol bez ohrožení spolehlivosti nebo bezpečnosti.

ŘEŠENÍ

Mikrofony a senzory na konstrukci monitorují větrnou turbínu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Mikrofony a senzory umístěné na konstrukci spolu s platformou nGuard poskytují provozovateli nejen možnost poslouchat komponenty na dálku, ale také nepřetržitě monitorovat větrnou turbínu pomocí detekce anomálií.

Výhody

Prodloužení kontrolního intervalu bez snížení bezpečnosti a spolehlivosti

  • Prevence poškození stroje - když řešení NSW detekuje podezřelý zvuk, oznámení je odesláno přímo do systému zákazníka
  • Vzdálené sledování klíčového zařízení za zlomek obvyklé ceny
  • Korelační údaje pro měření účinnosti
  • Problém neřešitelný běžnými monitorovacími systémy řeší zvukový software Neuron s bonusem detekce anomálií.
naši partneři

S důvěrou

kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás a poraďte se s námi o svém monitorovacím projektu

Vyžádejte si cenovou nabídku na řešení zlepšující výkon vaší výroby