Testování na konci linky

Zákazník se potýkal s problémy při dosahování konzistentních specifikací granulí během 18hodinových mlecích cyklů, což vedlo k problémům s kvalitou a plýtvání. Bylo implementováno řešení NSW AI a strojového učení, které monitorovalo proces mletí, optimalizovalo velikost částic a zkrátilo dobu výroby o 2 hodiny na dávku. To vedlo ke zvýšení efektivity 11%, snížení plýtvání a zvýšení důvěryhodnosti dodavatele.

Spolupráce se společností NeuronSW zahrnuje využití internetu věcí pro sledování akustických emisí z ložisek, mechanických těsnění a plášťů reaktorů. Společnost NeuronSW zajišťuje instalaci hardwaru, sběr dat, školení algoritmů ML a nasazení služeb. Cílem projektu je zlepšit sledování míchadel reaktoru, přičemž se využijí odborné znalosti společnosti NeuronSW v oblasti akustiky, vývoje softwaru a hardwaru.

Řešení NSW řeší problémy aditivní výroby a nabízí monitorování 3D tiskáren v reálném čase pomocí akustických signatur, obrázků a fyzikálních dat. Tato inovace odhaluje vady materiálu během tisku, omezuje plýtvání, zvyšuje kvalitu a efektivitu. Mezi výhody patří úspora materiálu, snížení počtu postprodukčních testů, zvýšení produktivity, ziskovosti a reputace dodavatele.