Image by KamranAydinov

Využití zvuku pro monitorování stavu lopatek větrných turbín

Údržba a monitorování lopatek větrné turbíny jsou rozhodující pro zajištění optimálního výkonu větrných turbín a předcházení katastrofickým poruchám. Nedávný pokrok v elektronice a senzorických technologiích upozornil na možnosti využití systémů založených na akustických emisích pro monitorování stavu lopatek turbín.

Využitím akustických signálů a inovativního systému senzorů je nyní možné detekovat poškození, vyhodnocovat stav lopatek a proaktivně plánovat údržbu a opravy. Společnost Neuron Soundware (NSW) rozšiřuje svůj záběr v oblasti monitorování větrných turbín a nyní pracuje na využití zvuku pro monitorování stavu lopatek větrných turbín a zkoumá výhody a důsledky tohoto špičkového přístupu.

Zvukové monitorovací systémy nabízejí neinvazivní a nákladově efektivní metodu hodnocení strukturální integrity lopatek větrných turbín. Analýzou akustických emisí generovaných během provozu turbíny lze odhalit anomálie, jako jsou praskliny, trhliny nebo díry, které mohou indikovat poškození lopatek. Tyto systémy kombinují snímače na věži, v lopatkách a na lopatkách a umožňují tak komplexní sledování změn v oblasti frekvenci funkcí odezvy a anomálií v hladinách zvuku, což poskytuje přehled o stavu lopatek v reálném čase. Společnost NSW popisuje tento přístup jako vnímání, poslech a snímání lopatek, což je v současnosti pravděpodobně nejpřesnější metoda optimalizace výkonu turbíny a zajištění její dlouhé životnosti.

NSW zdůrazňuje, že integrace technologií monitorovacích systémů zvuku do větrných turbín přináší několik výhod. Za prvé, tyto systémy umožňují nepřetržité sledování stavu lopatek, díky čemuž mohou provozovatelé včas odhalit poškození a zabránit tomu, aby přerostlo v katastrofické poruchy. Díky identifikaci problémů v reálném čase lze proaktivně plánovat údržbu, minimalizovat prostoje a optimalizovat výkon turbíny. Použití senzorické a komunikační technologie nové generace navíc zajišťuje, že monitorování lze provádět na dálku, a to i v pobřežních větrných elektrárnách, což zvyšuje efektivitu a bezpečnost provozu. 

Použití zvukových monitorovacích systémů pro lopatky větrných turbín představuje významný pokrok v oblasti technologie obnovitelných zdrojů energie. S dalším vývojem technologie jsou systémy monitorování na základě zvuku připraveny hrát klíčovou roli při zajišťování udržitelnosti a účinnosti výroby větrné energie. Odvětví může očekávat vyšší spolehlivost, nižší náklady na údržbu a vyšší provozní efektivitu.