Technologie Neuron Soundware zabraňuje částečným výbojům v napájecích transformátorech

Když chtěla jedna z největších evropských energetických společností zvýšit spolehlivost své sítě odstraněním částečných výbojů ve svých transformátorech, obrátili se na společnost Neuron Soundware, která se specializuje na umělou inteligenci a strojové učení.

Neuron Soundware využívá akustické emise a další fyzikální parametry strojů, jako je teplota, tlak, elektrický proud, magnetické pole, digitální obrazy a mnoho dalších, k bezkonkurenční diagnostice pro řízení strojů a procesů.

Detekce a lokalizace částečných výbojů ve vysokonapěťových izolačních systémech je důležitá pro zamezení výpadkům proudu ve vysokém napětí. energetické sítě. Včasná detekce a lokalizace částečných výbojů v energetických transformátorech vede k mnohem nižším nákladům na údržbu a ke zvýšení spolehlivosti energetických sítí.

Částečné výboje v napájení transformátorech vyzařují akustické i elektromagnetické vlny. Akustické a elektromagnetické vlny se pohybují v rozmezí ultrazvuku (20 kHz - 1 MHz), resp. ultravysokých frekvencí (300 MHz - 3 GHz). 

Řešení Neuron Soundware je založeno na využití akustických senzorů umístěných na vnějších stěnách transformátoru, díky čemuž je akustická detekce neinvazivní technikou. Algoritmus umělé inteligence zajišťuje, že akustický signál není kontaminován vnějším akustickým šumem prostředí, například vibracemi samotného transformátoru. Metoda Neuron Soundware založená na akustickém signálu není ovlivněna elektromagnetickým rušením v prostředí měření.

(Podle podmínek smlouvy o mlčenlivosti uzavřené s klientem a s ohledem na citlivost použité technologie nesmí společnost Neuron Soundware zveřejnit jméno klienta ani podrobněji popsat řešení. Bližší informace poskytneme, jakmile nám to bude dovoleno).