Neuron Soundware zvyšuje produktivitu CNC strojů na bezkonkurenční úroveň

Jeden z největších světových výrobců chtěl zvýšit efektivitu a omezit plýtvání materiálem ve své rozsáhlé flotile obráběcích strojů. Obrátili se na společnost Neuron Soundware SE (NSW), aby jim poskytla řešení na míru, které by jim pomohlo dosáhnout jejich ambiciózního cíle.

Společnost NSW, známá svými inovativními přístupy k výrobním výzvám a hlubokými odbornými znalostmi v oblasti umělé inteligence a strojového učení, nezklamala. Společnost vyvinula jedinečné řešení, které předčilo očekávání klienta.

Řešení NSW je založeno na využití "edge" umělé inteligence a softwarové platformy , která umožňuje rychlejší a lepší rozhodování. Akustické signatury o velmi vysoké frekvenci jsou shromažďovány v reálném čase a in situ, takže lze v případě potřeby včas přijmout opatření. Systém vyžaduje minimální zásahy do provozu a nastavení strojů a lze jej integrovat s nejrůznějšími přístroji. Systém rovněž nabízí flexibilitu, takže jeho umělou inteligenci lze vycvičit pro různorodé využití.

Řešení NSW lze popsat jako inteligentní modul obráběcího stroje inteligentní motor, který informuje o probíhajícím procesu v reálném čase a vydává okamžitá upozornění, čímž umožňuje nápravu potenciálních nadcházejících problémů a poruch. Ty lze odhalit v raných fázích, ještě než dosáhnou kritické úrovně. Pozitivní dopady v podobě eliminace neplánovaných odstávek, maximalizace využití obráběcích strojů, snížení plýtvání materiálem, úspory energie, snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu a zlepšení celkové produktivity, jsou jen některé z bezprostředních přínosů, které mají pozitivní dopad na hospodářský výsledek zákazníka.

Vzhledem k tomu, že se analýza akustických emisí založená na umělé inteligenci a ML v kombinaci s dalšími fyzikálními parametry ukazuje jako nejpřesnější a nejspolehlivější neinvazivní metoda monitorování strojů a stavu procesů, obrací se na společnost NSW stále více výrobců, aby jim poskytla řešení na míru, která budou odpovídat jejich specifickým potřebám.

(Na základě podmínek Smlouvy o zachování mlčenlivosti a citlivosti použité technologie nesmí společnost NSW zveřejnit jméno klienta ani podrobněji popsat řešení. Bližší informace poskytneme, jakmile nám to bude dovoleno).