Společnost Neuron Soundware získala ocenění ABB Open Innovation Award za řešení prediktivní údržby

Společnost Neuron Soundware získala ABB Open Innovation Award za prediktivní údržbu. Z více než 1100 startupů z celého světa byla společnost Neuron Soundware oceněna jako nejlepší v oblasti prediktivních schopností díky svému kompletnímu řešení, AI platformě a „all-in-one“ konceptu produktu.

Award for Predictive Maintenance solution: ABB Measurement and Analytics Open Innovation Challenge

Neuron Soundware byl pozván společností ABB Maesurement & Analytics, aby se zúčastnila první otevřené inovační výzvy ABB Measurement & Analytics Open Innovation Challenge. Open Innovation Challenge vyzvala technologické start-upy z celého světa, aby pomohly identifikovat a vyvinout nové technologie, které by společnost ABB mohla potenciálně nasadit jako součást svého portfolia služeb a pomoci tak zákazníkům řešit jejich problémy v oblasti prediktivní údržby, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Neuron Soundware se dostal do užšího výběru více než 1150 startupů z celého světa. Společně s dalšími pěti nejinovativnějšími startupy byl Neuron Soundware pozván na konferenci, která se konala v Praze. ABB boot camp v továrně Ossuccio. Během boot campu v novém Customer Experience Center (globální centrum excelence pro měření tlaku, připravené na éru IoT s protokoly pro digitální komunikaci) startupy spolupracovaly s odborníky ABB a dále rozvíjely své nápady.

Award for Predictive Maintenance solution: ABB experts

Hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti

Řešení dodávaná týmy musela splňovat technologické a výkonnostní KPI i obchodní KPI.

Klíčové ukazatele výkonnosti podniku zahrnovaly:

 • Kvalita informací poskytovaných řešením
 • Snadná implementace a nastavení
 • Replikovatelnost a flexibilita pro různé aplikace
 • Připravenost na vnější integraci

Klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti technologií zahrnovaly:

 • Doba odezvy pro včasnou detekci
 • Provozní nároky - snížení rekalibrace, rekonfigurace, aktualizace softwaru
 • Rozsah použití v rámci provozu, např. potrubí, ventily, rotační zařízení, tepelná zařízení.
 • Je řešení rušivé pro aplikaci

Tři ze šesti startupů, které se dostaly do užšího výběru, svá řešení po akci dále rozvíjely. 

Podívejte se na video, jak Dominik Geiger představil Neuron Soundware:

Nejlepší prediktivní schopnosti

Nakonec byli vybráni dva vítězové soutěže. Společnost Neuron Soundware získala cenu ABB Open Innovation Award za Prediktivní údržba řešení. Společnost Neuron Soundware byla oceněna jako nejlepší v oblasti prediktivních schopností díky svému kompletnímu řešení, včetně platformy AI, konceptu produktu v krabici a šířky sortimentu.

Byli jsme oceněni především za:

 • Kvalitu informací, tedy úroveň kontextualizace a připravenosti dat
 • Připravenost řešení: flexibilita a opakovatelnost
 • Doba odezvy (minuty, hodiny, dny) a schopnost včasné detekce
 • Použitelnost a rozsah (točivé stroje, potrubí, ventily, tepelná zařízení)
Predictive Maintenance solution award: ABB Open Innovation Challenge prize