Stav vzduchotechnických jednotek ve farmaceutické výrobě pod kontrolou monitorovacího řešení AI

Pavel Konečný, CEO a spoluzakladatel Neuron Soundware

Tato moderní biotechnologická společnost pomáhá v boji proti závažným infekčním onemocněním, včetně COVID-19, vývojem inovativních vakcín. Ve svém českém závodě využívá služeb vzduchotechniky společnosti AZ Klima a.s. Prostřednictvím této dceřiné společnosti ČEZ a.s. podpořila instalaci technologie Neuron Soundware v tomto závodě.

"Technologie Neuron Soundware přináší možnost nabízet inovativní řešení s vyšší přidanou hodnotou pro koncového zákazníka v podobě služeb prediktivní údržby. Optimalizace procesu údržby provozovaného nebo servisovaného zařízení vede k výraznému snížení nákladů. Průběžné dálkové sledování stavu zařízení pomocí řešení IoT a umělé inteligence může účinně předcházet náhlým odstávkám, prodlužovat životnost zařízení a zvyšovat provozní efektivitu. Díky aktuálním informacím o stavu zařízení mohou servisní týmy provádět servis zařízení s předstihem a včas zajistit náhradní díly. Podporujeme naše dceřiné společnosti ve využívání technologie Neuron Soundware nejen jako konkurenční výhodu, ale také proto, že toto řešení dobře zapadá do naší vize chytré budoucnosti a udržitelného rozvoje."
Aneta Formánková
Produktový a inovační specialista, ČEZ ESCO, a.s.

Monitorování vzduchotechnických jednotek pro posílení stability výrobního prostředí

Výroba vakcín podléhá přísným regulačním požadavkům, které zajišťují, že vakcíny nebo vyráběné léky jsou co nejbezpečnější. Aby mohla společnost Novavax vyrábět vakcíny v odpovídající kvalitě, musí mít stabilní provoz svých výrobních technologií. Vzhledem k tomu, že se léky vyrábějí v klasifikovaných čistých prostorách podle evropských a národních předpisů a norem ISO, je i v tomto ohledu nutné mít stabilní provoz, což zajišťuje systém vzduchotechniky.

V případě nepředvídané poruchy, například zadřeného ložiska ventilátoru nebo hnacího motoru během výrobní kampaně, může dojít ke zhoršení parametrů prostředí. Všechny probíhající výrobní dávky musí být následně zlikvidovány. Nedodržení parametrů čistého prostředí tak představuje významné finanční riziko. Proto se společnost rozhodla kromě standardní preventivní údržby zavést technologii prediktivní údržby.

Řešení: Umělá inteligence monitoruje vzduchotechnické jednotky důležité pro stabilitu výrobního prostředí

Společnost Neuron Soundware vybavila 4 vzduchotechnické jednotky technologií prediktivní údržby v sestavě elektromotoru pro pohon a oběžného kola vzduchotechnické jednotky na společném loži, uzavřeném v odhlučněné skříni uvnitř vzduchotechnického zařízení. Řešení zajišťuje sběr zvukových dat pomocí senzorů, které jsou připojeny k zařízení IoT (nEdge), kde jsou tato data následně zpracovávána.

Složitý algoritmus strojového učení v systému nEdge analyzuje shromážděná data. nEdge je připojen k internetu a data se zobrazují prostřednictvím cloudového portálu nGuard. Projekt byl zahájen záznamem nominálního zvuku a vibrací monitorovaných zařízení a trénováním matematického modelu pro komplexní službu detekce anomálií a vibrací.

Nyní v případě jakéhokoli anomálního zvuku (v porovnání s nominálním chováním stroje) systém upozorní obsluhu. V případě normálního chování zobrazí online hlášení na portálu standardní provoz a potvrdí, že stroj je v pořádku.

Pokud je na zařízení pozorován zhoršující se trend, je možné předem zajistit kapacity pro údržbu a náhradní díly. Následně lze s konkrétním výrobním oddělením naplánovat odstávku podle výrobního plánu a problém vyřešit.

"Technologie Neuron Soundware přináší naší společnosti možnost zvýšit efektivitu servisu a minimalizovat případné prostoje strojů. Díky aktuálním informacím o stavu provozovaných vzduchotechnických zařízení můžeme v předstihu zajistit náhradní díly a vyměnit motory nebo ventilátory v co nejkratším čase. Tyto kroky snižují potenciální ztrátu zisku našeho klienta v důsledku poruchy zařízení, která je nezbytná pro zachování kvality výrobního provozu. V případě změny stavu zařízení dostane náš tým AZ KLIMA upozornění a ví, kam má zaměřit svou pozornost."
Martin Sobotka,
Technik servisní divize - specialista chlazení, AZ Klima a.s.