Neuron Soundware SE vstupuje do světa jaderné fúze

V současné době neexistuje mnoho tak špičkových odvětví jako jaderná fúze. Energie z jaderné syntézy je neomezená, bezuhlíková, maximálně zelená energie budoucnosti. Fúzní energie poskytne stabilní zásobu čisté energie, což umožní návrat uhlíkového cyklu Země na úrovně před průmyslovou revolucí, naposledy v 18. století. Průmysl jaderné fúze je připraven pomoci světu dosáhnout přechodu na energetiku s nulovými čistými emisemi uhlíku. Společnosti, které se podílejí na vývoji technologií jaderné fúze, jsou odhodlány poskytnout lidstvu novou energii.
Jeden z těchto špičkových technologických podniků hledal dodavatele řešení, který by dokázal poskytnout stejnou úroveň technologické dokonalosti jako on sám. A našly ji v české společnosti Neuron Soundware SE (NSW), se kterou nedávno podepsaly smlouvu.

Společnost Neuron Soundware vyvíjí kompletní řešení založené na umělé inteligenci a strojovém učení pro monitorování a řízení nejrůznějších zařízení, strojů a procesů. Jejich technologie využívá akustické emise a další fyzikální parametry, jako je elektrický proud, teplota, tlak, magnetické pole a mnoho dalších, včetně digitálních obrazů. Společnost vyvinula jedinečnou technologii pro monitorování a řízení jakéhokoli stroje bez ohledu na to, zda je lineární, rotační, pulzující, oscilační, vratný nebo dokonce bez jakýchkoli pohyblivých částí.

Společnost NSW byla vybrána jako dodavatel řešení pro monitorování a řízení klíčových částí systému palivového cyklu. To představuje jednu z nejvýznamnějších výzev pro fúzní průmysl, protože je třeba zajistit nepřetržité dodávky paliva.
Hlavním problémem, kterému čelí společnosti komercializující fúzní technologie, je vybudování dodavatelského řetězce. Tempo inovací ze strany vývojářů fúzních technologií nastavuje nový standard pro tradiční dodavatele fúzních technologií. NSW jasně prokázala své vynikající technologické a inovační schopnosti, že dokáže dodávat řešení novými pokročilými způsoby a s mimořádnou efektivitou. Společnost rovněž prokázala způsobilost dodávat řešení nejen pro zavedené tradiční segmenty trhu, jako je manipulace s materiálem, CNC obrábění a zpracování ropy a plynu, ale i pro nová hi-tech odvětví včetně výroby polovodičů, robotika, průzkumu vesmíru a jaderné fúze.
Zakladatel a generální ředitel společnosti NSW Pavel Konečný řekl: "Dodávky pro vývojáře jaderné fúze opět ukazují, že Neuron Soundware dokáže poskytovat řešení pro technologicky nejnáročnější odvětví a zákazníky, kteří se nespokojí s ničím jiným než dokonalostí."

(Na základě podmínek NDA s klientem a citlivosti použité technologie nesmí společnost NSW zveřejnit jméno klienta ani podrobněji popsat řešení. Bližší informace poskytneme, jakmile nám to bude dovoleno.)