Neuron Soundware přináší provozovatelům větrných elektráren a výrobcům větrných turbín obrovskou přidanou hodnotu

Vítr má jeden z největších potenciálů pro zvýšení růstu obnovitelných zdrojů v jednotlivých zemích, což vysvětluje, proč je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů energie na světě.

V posledních dvou desetiletích se toto odvětví rychle rozvíjelo; snížilo technologické náklady, takže se v některých částech světa vyrovnaly fosilním palivům nebo se staly dokonce levnější, a zvýšilo účinnost díky stále větším turbínám.

S tím, jak stále více vlád vyhlašuje ambiciózní klimatické cíle, roste tlak na společnosti, aby zvýšily rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Financování některých větrných projektů se však stává z řady důvodů problémem. Mezi ně patří problémy s kvalitou a nadměrné opotřebení některých součástí, včetně rotorových lopatek a ložisek, které vyvolávají velké obavy investorů, provozovatelů větrných elektráren a výrobců větrných turbín.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Neuron Soundware, Pavel Konečný, řekl: "S těmito potenciálními problémy jsme počítali již dávno. Strávili jsme více než tři roky vývojem, testováním a zdokonalováním technologie využívající akustické emise a další fyzikální parametry, abychom mohli v reálném čase a in situ monitorovat všechny hlavní součásti větrné turbíny, od ložisek a generátorů po převodovky a lopatky. Dnes máme osvědčený robustní monitorovací systém založený na umělé inteligenci a strojovém učení, který poskytuje důležité informace o celkovém stavu a výkonu turbíny. Na základě našich analýz lze optimalizovat provoz každé jednotlivé turbíny i celé větrné farmy tak, aby provozovatelům poskytovala maximální výkon při minimálních nákladech. Takový monitorovací systém se stává klíčovým zejména pro větrné farmy na moři, kde provozní podmínky, velikost turbín a celkové provozní náklady představují pro investory, provozovatele a vlastníky největší výzvu. Naše technologie zabraňuje poruchám součástí a subsystémů, které by mohly vést k významným ztrátám, jak bylo v posledních měsících hojně zaznamenáno v odvětví větrných turbín. Náš monitorovací systém může znamenat rozdíl mezi spolehlivou a ziskovou farmou větrných turbín a farmou, která se potýká s poruchami a provozními ztrátami. S našimi partnery můžeme tuto výzvu posunout na další úroveň, kdy na naši technologii hladce navazuje objednávání náhradních dílů, řízení zásob a plánování údržby. "

Stručně řečeno, společnost Neuron Soundware SE nabízí plně komplexní služby monitorování v reálném čase na bázi umělé inteligence a strojového učení pro větrné turbíny na pevnině i na moři.

S dotazy se obracejte na Pavla Trojánka: pavel.trojanek@neuronsw.com